Slzy

Slzy jsou projevem našich emocí.
Známe je všichni.
A téměř všichni se za ně stydíme.

V dnešní společnosti typické přebujelým egem jsou emoce nežádoucí.
Důležitý je úsměv a neustálá snaha tvářit se pozitivně. Zapadneme tím do kolektivu a všichni budou šťastní, že všechno funguje.

Skutečně je tomu tak?

Slzy jsou projevem emocí – pozitivních i negativních. A emoce je něco, co má energii. Velkou energii.

Slzy smutku vyjadřují nesouhlas nad nespravedlností spáchané na našem malém Já. A tato forma odporu se šíří všemi směry. Pláč způsobený hněvem proto ubližuje nám i celému okolí.

Naštěstí ale existují i slzy štěstí. Ty mohou navíc odrážet naši touhu. Když ji zbarvíme nadějí, jsou pak jako perly nabité duhovou energií, která osvětluje cestu, po které kráčíme.

Vítám každou situaci, kdy moje děti pláčou.
Jejich slzy mi říkají, kterým směrem bych se měl ubírat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *