Talent

Všichni přicházíme na tento svět se základní výbavou. Kromě holého zadku si přinášíme i spektrum vlastností daných nám do vínku našimi rodiči.

Díky Bohu jsme každý jiný – v opačném případě by na tomto světě vůbec nebylo veselo.

Rozdíly mezi námi ale vyvolávají závist. Jeden je lepší než druhý a ten je vyvinutější než další. Ego si vždy rádo smlsne na emocích, které při těchto reakcích vznikají.
Nejlépe se krmíme pomlouváním úspěšných. Konkrétně těch, kteří se na pomyslný vrchol vyšplhali vlastní pílí a dlouholetou poctivou dřinou.

Jakmile přestanou stačit argumenty typu „má lepší podmínky“ nebo „je v tom jenom štěstí“, vytáhneme z rukávu skryté eso. Talent. Není nic jednoduššího než odsoudit úspěšného jedince tím, že má talent a vše dostal zadarmo.

Nechodí po Matičce Zemi nikdo, komu by pro dosažení absolutního úspěchu spadlo vše samo do klína. Vezmeme-li na paškál kohokoli, kdo dosáhl ve svém oboru úspěchu, nenajdeme žádnou výjimku, která by vše získala a udržela dlouhodobě bez absolutního zaměření a dřiny.

Je neodiskutovatelným faktem, že talent je dar. Něco, s čím se narodíme. U někoho z nás se projeví už v dětství, někdo jej musí pracně odkrývat.
Každý máme talent.
Mnozí bohužel nikdy nezjistí, kde se v nich tato „mrška“ ukrývá.

Ti, kteří se propracovali k realizaci svého talentu, museli použít něco, co dáno neměli – motivaci. Ale ani ta nám nezaručí, že někam dojdeme. Motivace sama o sobě má nulovou hodnotu, když nemá dostatek paliva v podobě touhy. Tu potřebujeme k tomu, abychom zvedli zadek ze židle a začali vyvíjet aktivitu. Přesně tu aktivitu vedoucí k odkrytí a průběžného posilování daného talentu. A to je přesně to, co odlišuje úspěšné od neúspěšných.

Mít talent nestačí. Bezpočet studií zaměřených na odhalování tajemství úspěšných lidí toto prokázalo – talent v celkovém kontextu zaujímá zanedbatelný zlomek ze všech faktorů vedoucích k úspěchu v jakékoli oblasti lidského konání. Chceme-li dosáhnout čehokoli, co si usmyslíme, je potřeba v sobě probudit touhu.

Mluví se o nás jako o Homo sapiens. Označení „člověk moudrý“ nás předurčuje k tomu, že jsme ovládáni mozkem, ve kterém sídlí rozum.
Mnohým lidem na celé planetě přináší tato poslední věta velké zklamání – Homo sapiens je omyl. Naše životy ovládají touhy, které s rozumem nemají nic společného. Otázka ale je, zda je to špatně – bez emocí by se nemohl projevit talent všech velikánů, kteří byli a jsou hybným motorem celého vývoje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *