Co ještě chystám na leden

Každá výzva, kterou v životě přijmeme, nás posune o kousek vpřed. Člověk jako tvor společenský svým chováním naprosto zásadním způsobem ovlivňuje svoje okolí a aniž by si to v mnoha případech uvědomoval, formuje tím do určité míry celou společnost. Proaktivní prezentace názorů a předávání zkušeností je součástí naplnění celoživotního poslání, měli bychom proto být vděční za každou příležitost, která umožní realizaci tohoto cíle.
V průběhu jednoho týdne jsem dostal možnost oslovit zájemce o zdravý životní styl hned ve dvou sférách:

Ve středu 22. ledna od 16:00 proběhne v ostravském Knihcentru beseda na téma zdraví, strava, prevence i léčba nemocí pomocí úpravy stravování, společně s autogramiádou nejen mojí poslední knihy „Výživa při zhoubných onemocněních“. Besedy pořádané k tomto centru mají dlouholetou tradici, rád přivítám každého zájemce o vzdělávání se nejen v oblasti zdraví. Přijďte si vzít inspiraci na jednoduché a dobře dostupné recepty a posunout tak obzory poznání o kousek dál.

Na pátek 24. ledna jsem přijal pozvání do pořadu Dobré ráno. Splní se tímto sen v podobě společného vystoupení s mým kolegou kuchařem Markem Machusem, se kterým mám tu čest už několik let spolupracovat. Kromě běžného povídání na populární témata týkající se diet a vyjasňování některých paradigmat v oblasti stravování ukážeme, jak v praxi může vypadat vyvážený a zdravý jídelníček. Přivstaňte si, těším se od 6:00 na ČT1.

Škola zdravého vaření

Dostal jsem od života skvělou možnost sledovat vývoj stravovacích návyků naší společnosti v její moderní historii – tedy posledních více než dvacet let. Navíc se přibližně polovinu této doby potýkám s praktickou výzvou formovat myšlení a s ním i související stravovací návyky lidí na mnoha školeních a kurzech. V podstatě není nic ideálnějšího pro rozvoj osobnosti než si pomyslně vyhrnout rukávy a začít se prodírat problémy reálného života, protože jedině tak je možné získat skutečný obrázek o tom, jaká je opravdová skutečnost nezkreslená jakýmikoli teoriemi.

V oblasti výživy a přístupu lidí k vlastnímu zdraví jsem dospěl k zajímavému zjištění. Navíc ne jednomu, ale hned několika, které rozbouraly paradigma diktovaného médii a více či méně odbornou literaturou.

Trendem posledních několika let je enormně zvýšený zájem populace o zdraví. Neustále roste nabídka nových potravin, dramaticky se zvyšuje počet poradců v této sféře a současně se stále rychleji zvyšují počty jedinců postižených civilizačními chorobami, za které odpovídá takzvaný zdravý životní styl.

Protože každá ryba smrdí od hlavy, je jasné, že na vině jsou pouze a jenom takto postižení jedinci, kteří evidentně musí někde dělat chybu, respektive hned několik, a navíc se jich po určitou dobu držet jako klíště.

Zjistil jsem, že jedna z velmi často páchaných chyb je neschopnost vařit zdravě. Pozor, nezaměňujme toto s neschopností vybírat si vhodné potraviny nebo upravit stravovací režim tak, aby vykazoval správné nutriční a energetické charakteristiky. Mluvíme přímo o přípravě potravin v domácí kuchyni, která tvoří nadpoloviční objem příjmu potravy většiny lidí.

Je skutečně zajímavé, že populace je dnes poměrně kvalitně proškolena v oblasti schopnosti nakoupit kvalitní potraviny. Jak s nimi ale v kuchyni pracovat tak, aby výsledek hrál ve prospěch jejich zdraví, silně vázne. Při skládání kompletního obrázku o realitě trhu není možné si nevšimnout, že jedny z nejvyhledávanějších slov na internetu jsou recepty. Totéž platí i v oblasti prodeje knih, kde mezi tradiční tahouny patří kuchařky různé kvality, nebo sledovanosti televizních pořadů natáčených v kuchyni.
S potěšením tak musím konstatovat, že jsem přijal další výzvu v oblasti formování trhu a kromě obvyklých školení, kurzů a konzultací se vydal i cestou praktického vaření, při kterém se snažíme spojit do jednoho funkčního celku dvě přímo související oblasti – know-how v oblasti zdraví a zručnost při práci v kuchyni. Vařit chutně umí kdekdo. Ne nadarmo existuje přísloví „Láska prochází žaludkem“ – pokud se nám podaří v pomyslném vývoji postoupit na úroveň, kdy sladíme do rovnováhy emočně podbarvený hlas nenasytného žaludku toužícího po chutích a rozvážné uvažování racionality vycházející z oblasti mozku, můžeme si být vědomi, že jako kuchaři kráčíme po správné cestě.

Na www.skolazdravehovareni.cz uděláme první společný krok tím správným směrem.