Škola zdravého vaření

Dostal jsem od života skvělou možnost sledovat vývoj stravovacích návyků naší společnosti v její moderní historii – tedy posledních více než dvacet let. Navíc se přibližně polovinu této doby potýkám s praktickou výzvou formovat myšlení a s ním i související stravovací návyky lidí na mnoha školeních a kurzech. V podstatě není nic ideálnějšího pro rozvoj osobnosti než si pomyslně vyhrnout rukávy a začít se prodírat problémy reálného života, protože jedině tak je možné získat skutečný obrázek o tom, jaká je opravdová skutečnost nezkreslená jakýmikoli teoriemi.

V oblasti výživy a přístupu lidí k vlastnímu zdraví jsem dospěl k zajímavému zjištění. Navíc ne jednomu, ale hned několika, které rozbouraly paradigma diktovaného médii a více či méně odbornou literaturou.

Trendem posledních několika let je enormně zvýšený zájem populace o zdraví. Neustále roste nabídka nových potravin, dramaticky se zvyšuje počet poradců v této sféře a současně se stále rychleji zvyšují počty jedinců postižených civilizačními chorobami, za které odpovídá takzvaný zdravý životní styl.

Protože každá ryba smrdí od hlavy, je jasné, že na vině jsou pouze a jenom takto postižení jedinci, kteří evidentně musí někde dělat chybu, respektive hned několik, a navíc se jich po určitou dobu držet jako klíště.

Zjistil jsem, že jedna z velmi často páchaných chyb je neschopnost vařit zdravě. Pozor, nezaměňujme toto s neschopností vybírat si vhodné potraviny nebo upravit stravovací režim tak, aby vykazoval správné nutriční a energetické charakteristiky. Mluvíme přímo o přípravě potravin v domácí kuchyni, která tvoří nadpoloviční objem příjmu potravy většiny lidí.

Je skutečně zajímavé, že populace je dnes poměrně kvalitně proškolena v oblasti schopnosti nakoupit kvalitní potraviny. Jak s nimi ale v kuchyni pracovat tak, aby výsledek hrál ve prospěch jejich zdraví, silně vázne. Při skládání kompletního obrázku o realitě trhu není možné si nevšimnout, že jedny z nejvyhledávanějších slov na internetu jsou recepty. Totéž platí i v oblasti prodeje knih, kde mezi tradiční tahouny patří kuchařky různé kvality, nebo sledovanosti televizních pořadů natáčených v kuchyni.
S potěšením tak musím konstatovat, že jsem přijal další výzvu v oblasti formování trhu a kromě obvyklých školení, kurzů a konzultací se vydal i cestou praktického vaření, při kterém se snažíme spojit do jednoho funkčního celku dvě přímo související oblasti – know-how v oblasti zdraví a zručnost při práci v kuchyni. Vařit chutně umí kdekdo. Ne nadarmo existuje přísloví „Láska prochází žaludkem“ – pokud se nám podaří v pomyslném vývoji postoupit na úroveň, kdy sladíme do rovnováhy emočně podbarvený hlas nenasytného žaludku toužícího po chutích a rozvážné uvažování racionality vycházející z oblasti mozku, můžeme si být vědomi, že jako kuchaři kráčíme po správné cestě.

Na www.skolazdravehovareni.cz uděláme první společný krok tím správným směrem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *