Jaké výhody přináší on-line studium Poradce pro výživu?

Když v roce 2005 vznikaly první turnusy kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“, měl jsem jasně definovaná pravidla studia. Mezi hlavními byla i podmínka osobního kontaktu se studenty na pravidelných školeních.

Přímé lektorování je totiž nejlepší možnost, jak informacechtivým zájemcům předat co největší podíl svého know how. U distančního studia je každá chvilka strávená s vyučujícím k nezaplacení, protože studující mají možnost klást dotazy na aktuálně probíraná témata. V samostudiu ani sebelépe napsaný text nemůže tato hromadná školení nikdy nahradit.

Zuby nehty jsem se bránil myšlence realizovat čistokrevný on-line kurz. A to i přesto, že o něj byla poptávka. Prostě orientace na kvalitu a snahu předat co nejvíce informací byly na prvním místě. Nakonec jsem ale podlehl a reakce trhu ukazují, že bylo na čase.

Maminky na mateřské, podnikatelé s nedostatkem času, pracující bez možnosti získat volno na živá školení, časová i finanční náročnost cestování – to všechno jsou důvody, které bránily zájemcům o studium realizovat svůj sen v distanční formě tohoto půlročního kurzu.

Vznikla on-line forma studia, která je obsahově i formálně naprosto stejná

Prakticky jediný rozdíl spočívá v tom, že studující nikam nejezdí a v rámci vlastního tempa, zčásti řízeného formou studia, zpracovává studijní materiály v klidu z domova.

Student má plnohodnotný přístup ke všemu:

 • poradně pro studenty
 • průběžným každodenním on-line testům
 • měsíčním průběžným testům
 • ve finále pak i k seminární práci a závěrečnému testu, na základě kterého obdrží certifikát o absolvování půlročního studia

Prázdné místo vzniklé absencí živých školení je vyplněno předtočeným videozáznamem se základními informacemi, které jsou nezbytné pro hledání vztahů a souvislostí mezi konstantně narůstajícím objemem informací.

On-line studium jste si oblíbili

Realizací on-line kurzu se počet absolventů „Poradce pro výživu a suplementaci“ zečtyřnásobil. Čtyřikrát více lidí se dostalo k možnosti vzdělávat se pohodlně z domova, aniž by výrazně utrpěla kvalita studia. Úžasné na tom je fakt, že kromě zahraničních zájemců a maminek na mateřských projevují největší zájem lidi, kteří se rozhodnout investovat půl roku do studia jenom proto, aby změnili stravování sobě či svým blízkým.

Nechtějí se tímto oborem zabývat profesně. Touží zlepšit kvalitu života ve svojí realitě a jdou za svým cílem.

On-line kurz jsem skutečně nechtěl realizovat. Dnes jsem rád, že hlas trhu byl silnější než moje ego lpící na uměle vytvořeném systému. Dokládají to i ohlasy stále narůstajícího počtu absolventů kurzu.

Srpnový turnus – letos poslední možnost, jak začít studovat na splátky

Proč jsem napsal tento článek právě teď? Do zahájení dalšího turnusu on-line kurzu Poradce pro výživu zbývá několik dnů. Do konce roku bude sice turnusů ještě několik, tento je ale výjimečný – je poslední, který lze letos získat na splátky. Samozřejmě bez přeplatku.

Více o kurzu s možností přihlášky

Pohyb je zábava, říká Jana Macečková. Na Zdravém víkendu vám ukážu, jak na to

Kdo je Jana Macečková? Od roku 2007 je lektorem psychomotoriky a členkou Celorepublikové komise pro psychomotoriku při České asociaci sportu pro všechny. Je spoluautorkou publikace „Psychomotorika“. Jana Macečková to s dětmi umí. A to i s těmi, pro které je už slovo pohyb strašákem.

Na Víkendu s dětmi (a rodiči), který společně pořádáme v srpnu, jistě přesvědčí i vás. Já se budu věnovat rodičům a výživě, Jana dětem. Vše, co je naučí, pak budete snadno procvičovat i doma – bez drahých pomůcek, rychle a efektivně.

Protože Janu někteří možná ještě neznáte, položil jsem jí několik otázek.

Pracuješ s dětmi formou her, které se zaměřují na psychomotorický rozvoj.
Můžeš metodu v pár větách představit?

Psychomotorika využívá pohybu k tomu, aby pozitivně ovlivňovala osobnost člověka, v našem případě dítěte. Pomocí pohybových her rozvíjí pozornost, vnímání, myšlení, komunikaci, sociální kontakty atd. Všechno v psychomotorice probíhá formou hry, což je pro děti nejpřirozenější.

Co děti a rodiče během našeho víkendového pobytu naučíš?

Děti si zažijí, že mohou postupně všechno zvládnout, i to, co jim ještě nejde, a že to může být zábava. Budeme si hrát, běhat, skákat, tančit uvnitř i v přírodě.

Rodiče se formou jednotlivých her naučí, jakým způsobem mohou prostřednictvím pohybu své děti rozvíjet, jak je mohou posouvat v oblastech, ve kterých to potřebují. Vyzkoušejí si v praxi, jak dětem usnadnit to, v čem se potřebují zdokonalit.

Když psychomotorika využívá pohyb, má smysl jet na pobyt i s dítětem, které se nerado hýbe?

Určitě. Psychomotorické hry se nezaměřují na výkon, děti u nich nesoutěží mezi sebou. Všechny hry a cvičení v psychomotorice jsou postavené tak, aby děti bavily, jsou motivované příběhem nebo pomůckou. Dítě je zaujato hrou a zpočátku si ani nevšimne, že u toho běhá nebo skáče. Odnáší si pozitivní zkušenost, že hýbat se je zábavné.

Může být psychomotorika přínosná i u dětí, které mají nějaké potíže, např. hyperaktivitu nebo poruchy učení?

Tím, že psychomotorické hry a cvičení nejsou soutěživého charakteru, jsou velmi vhodné i pro děti, které mají potíže, ať už fyzické nebo psychické. Proto se prostřednictvím psychomotoriky dobře rozvíjejí a učí i děti s hyperaktivitou, poruchami učení, sociální nezralostí a jinými potížemi.

Dítěti se během her nastavuje obtížnost, kterou zvládne, dítě je úspěšné a to ho motivuje k tomu, aby se posouvalo dál. Prostřednictvím psychomotorických her se dítě učí komunikovat s ostatními dětmi, navazovat kontakty, orientovat se v sociálních vztazích, což mu usnadňuje i např. přechod z mateřské školky do školy.

Během pobytu můžu rodičům individuálně odpovědět na dotazy, týkající se konkrétních potíží jejich dětí.

Jsou k psychomotorickým hrám zapotřebí nějaké speciální pomůcky?

Ne, nic speciálního k psychomotorickým hrám není zapotřebí. V psychomotorice se využívají věci, které má každý doma. Ale pro zpestření si můžeme ukázat několik netradičních pomůcek jako např. terapeutický padák.

Budou moci rodiče pomocí psychomotoriky děti dále rozvíjet sami i bez přímého kontaktu s tebou?

Ano, během našich společných hodin rodiče pochopí, v čem je podstata psychomotoriky. Dostanou zásobník her a cvičení, u nichž budou informace, co se konkrétní hrou rozvíjí. A zároveň si odvezou seznam literatury, která se touto tématikou zabývá.

Program Zdravého víkendu s dětmi + rezervace

Moje cesta za vysněnou postavou

Jednoho krásného rána jsem se při pohledu do zrcadla zamyslel nad tím, zda jsem vůbec spokojený s tím, jak vypadám. Ne že bych kvůli nespokojenosti s postavou nemohl spát, ale přece jenom se v dnešní době klade určitý důraz na zevnějšek a navíc je postava určitým odrazem úrovně našeho zdraví.

Když při hodnocení vnější image odmyslím geneticky nastavená pravidla v podobě somatotypu (typ postavy z podstatné části daný rozložením kostry), který prostě nezměníme, je naštěstí možné s postavou hýbat mnoha různými směry:

 • Způsob stravování v kombinaci se zvolenou pohybovou aktivitou nám umožní nabírat tuky nebo je naopak redukovat (o toto se snaží většina moderního světa).
 • Máme možnost zvýšit podíl svalové hmoty, nejlépe na úkor nežádoucích tukových polštářů.
 • Můžeme dokonce tvarovat některé části našeho těla tak, aby odpovídaly našim představám (širší ramena, užší pas, menší boky, větší lýtka…).

Řekněme si otevřeně, že to není málo, čím nás příroda obdařila

Co ale na to řekne naše zdraví? Jsou tyto postupy a techniky tvarování postavy skutečně bezpečné do té míry, že negativně neovlivní úroveň našeho zdraví? Respektive – kde se nachází hranice takzvaného extrému, který způsobí vznik zdravotních komplikací?

 • Praxe ukazuje, že když například hubneme příliš rychle, zvyšuje se množství krevních tuků a trpí tak játra i celý srdečně-cévní systém.
 • Pokud se bezhlavě vrhneme na cvičení, hrozí riziko jakéhokoli zranění či překyselení z přetrénování (zvýšený oxidační stres).
 • Chceme-li zvětšit objem svalů a nepřiměřeně zvýšíme příjem bílkovin stravou či doplňky (což se děje nejčastěji), přetížíme játra a ledviny a nastartujeme silné oxidační pochody v celém organismu.
 • Pokud chci podpořit regeneraci organismu správně koncipovaným jídelníčkem, můžu nasekat tunu chyb – můžu mít nedostatek nebo naopak přebytek některých živin, jíst ve špatnou dobu (nejen v souvislosti s pohybem)…
 • Miliony lidí na světě užívají různé doplňky slibující redukci tuků, nárůst svalů nebo zrychlení regenerace. Jak si ale vybrat ty správné a kvalitní?

Takže je vhodné (bezpečné) orientovat se na přísloví –„všeho s mírou“. Ale kde tu míru najít, když je navíc silně řízena naší individualitou?

Při ranním pohledu do zrcadla jsem si uvědomil, že životní zkušenosti a poznání mě těmto znalostem naučily. S určitou dávkou (ne)skromnosti budu tvrdit, že to umím. Proč si tedy nesplnit svůj vlastní sen a nevydat se cestou za vysněnou postavou, když je cíl prakticky na dosah? Kecat o svých snech umí každý. Kdo z nás ale zvedne zadek ze židle a začne vyvíjet aktivitu?

Takže dost planých a teoretických řečí!

Zvedám zadek ze židle a jdu si splnit svůj sen – mít postavu, po které toužím, a současně vědět, že jsem naprosto zdravý.

Přetrénovat a přejíst se umí každý. Mě zajímá zdraví, proto si stanovuji následující nekompromisní pravidla:

1. Žádné extrémy ve stravě – tzn. přejídání se, drastické diety redukující tuk či odklon od rovnováhy v oblasti příjmu některých živin (nejčastěji bílkovin).

2. Dostatek regenerace a odpočinku – v žádném případě nechci dosáhnout jakéhokoli cíle s tím, že se při honbě za ním zlikviduji psychicky i fyzicky.

3. Mám sen o tom, že chci mít nějakou postavu. To znamená, že chci toho stavu nejen dosáhnout, ale i dlouhodobě jej udržet. Tedy žádné úlety a la kulturistika s kvantem proteinů a následnými drastickými dietami a odvodňováním se, kdy hodinu vypadám dobře a měsíc se z toho pak léčím. Mým cílem je cesta – tedy v oblasti tvaru postavy prostě přesedlat na jinou kolej, po které pojedu další roky.

4. Pokud bych měl definovat konkrétnější představu o změně, vím pouze to, že chci přibrat cca 5 kg svalové hmoty a trochu se vytvarovat. Podložím sice průběh transformace i výsledky konkrétním měřením, primárním faktorem je ale zlepšení a následné udržení zdraví v podobě lepšího cítění se. Toto mi naprosto stačí, naštěstí netrpím žádným přehnaným stavem narcismu, u kterého bych měl potřebu se v soukromí i na veřejnosti nafukovat.

A protože miluju výzvy, rozhodl jsem se, že si celou akci ztížím

 • Aby byla trochu zábava, svůj cíl dosáhnu pouze na VEGANSKÉ stravě. Tedy žádné maso, mléčné výrobky ani vejce. Proč?
  • Protože jsem přesvědčen, že je to možné.
  • Protože jsem přesvědčen, že je to i zdravé.
  • Protože je to těžší 🙂
  • A především proto, abych prokázal všem rádobyodborníkům, kteří si myslí, že o stravě vědí všechno, že je to prostě možné i bez anabolizujících bílkovin.
 • A když už věci komplikuju, tak pořádně a se vším všudy. Mám pevné rozhodnutí, že cíl dosáhnu i bez jakýchkoli doplňků stravy – proteinových koncentrátů, gainerů, aminokyselin, anabolizérů, stimulantů, růstových faktorů. Důvody?
  • Stejné jako v předchozím bodě. Prostě jsem přesvědčen, že je to možné. A navíc zdravé.
 • Dám si na to přesně 9 týdnů, tedy celé letní prázdniny.
 • Akci sice dělám sám pro sebe, protože je to moje tělo, moje zdraví a můj život. Vše ale budu průběžně a pravidelně zveřejňovat. Především proto, abych ukázal, že je možné takového cíle dosáhnout SNADNO, RYCHLE a LEVNĚ.

Sledujte www.vysnenapostava.cz a nic vám neuteče.