Jaké výhody přináší on-line studium Poradce pro výživu?

Když v roce 2005 vznikaly první turnusy kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“, měl jsem jasně definovaná pravidla studia. Mezi hlavními byla i podmínka osobního kontaktu se studenty na pravidelných školeních.

Přímé lektorování je totiž nejlepší možnost, jak informacechtivým zájemcům předat co největší podíl svého know how. U distančního studia je každá chvilka strávená s vyučujícím k nezaplacení, protože studující mají možnost klást dotazy na aktuálně probíraná témata. V samostudiu ani sebelépe napsaný text nemůže tato hromadná školení nikdy nahradit.

Zuby nehty jsem se bránil myšlence realizovat čistokrevný on-line kurz. A to i přesto, že o něj byla poptávka. Prostě orientace na kvalitu a snahu předat co nejvíce informací byly na prvním místě. Nakonec jsem ale podlehl a reakce trhu ukazují, že bylo na čase.

Maminky na mateřské, podnikatelé s nedostatkem času, pracující bez možnosti získat volno na živá školení, časová i finanční náročnost cestování – to všechno jsou důvody, které bránily zájemcům o studium realizovat svůj sen v distanční formě tohoto půlročního kurzu.

Vznikla on-line forma studia, která je obsahově i formálně naprosto stejná

Prakticky jediný rozdíl spočívá v tom, že studující nikam nejezdí a v rámci vlastního tempa, zčásti řízeného formou studia, zpracovává studijní materiály v klidu z domova.

Student má plnohodnotný přístup ke všemu:

  • poradně pro studenty
  • průběžným každodenním on-line testům
  • měsíčním průběžným testům
  • ve finále pak i k seminární práci a závěrečnému testu, na základě kterého obdrží certifikát o absolvování půlročního studia

Prázdné místo vzniklé absencí živých školení je vyplněno předtočeným videozáznamem se základními informacemi, které jsou nezbytné pro hledání vztahů a souvislostí mezi konstantně narůstajícím objemem informací.

On-line studium jste si oblíbili

Realizací on-line kurzu se počet absolventů „Poradce pro výživu a suplementaci“ zečtyřnásobil. Čtyřikrát více lidí se dostalo k možnosti vzdělávat se pohodlně z domova, aniž by výrazně utrpěla kvalita studia. Úžasné na tom je fakt, že kromě zahraničních zájemců a maminek na mateřských projevují největší zájem lidi, kteří se rozhodnout investovat půl roku do studia jenom proto, aby změnili stravování sobě či svým blízkým.

Nechtějí se tímto oborem zabývat profesně. Touží zlepšit kvalitu života ve svojí realitě a jdou za svým cílem.

On-line kurz jsem skutečně nechtěl realizovat. Dnes jsem rád, že hlas trhu byl silnější než moje ego lpící na uměle vytvořeném systému. Dokládají to i ohlasy stále narůstajícího počtu absolventů kurzu.

Srpnový turnus – letos poslední možnost, jak začít studovat na splátky

Proč jsem napsal tento článek právě teď? Do zahájení dalšího turnusu on-line kurzu Poradce pro výživu zbývá několik dnů. Do konce roku bude sice turnusů ještě několik, tento je ale výjimečný – je poslední, který lze letos získat na splátky. Samozřejmě bez přeplatku.

Více o kurzu s možností přihlášky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *