Pohyb je zábava, říká Jana Macečková. Na Zdravém víkendu vám ukážu, jak na to

Kdo je Jana Macečková? Od roku 2007 je lektorem psychomotoriky a členkou Celorepublikové komise pro psychomotoriku při České asociaci sportu pro všechny. Je spoluautorkou publikace „Psychomotorika“. Jana Macečková to s dětmi umí. A to i s těmi, pro které je už slovo pohyb strašákem.

Na Víkendu s dětmi (a rodiči), který společně pořádáme v srpnu, jistě přesvědčí i vás. Já se budu věnovat rodičům a výživě, Jana dětem. Vše, co je naučí, pak budete snadno procvičovat i doma – bez drahých pomůcek, rychle a efektivně.

Protože Janu někteří možná ještě neznáte, položil jsem jí několik otázek.

Pracuješ s dětmi formou her, které se zaměřují na psychomotorický rozvoj.
Můžeš metodu v pár větách představit?

Psychomotorika využívá pohybu k tomu, aby pozitivně ovlivňovala osobnost člověka, v našem případě dítěte. Pomocí pohybových her rozvíjí pozornost, vnímání, myšlení, komunikaci, sociální kontakty atd. Všechno v psychomotorice probíhá formou hry, což je pro děti nejpřirozenější.

Co děti a rodiče během našeho víkendového pobytu naučíš?

Děti si zažijí, že mohou postupně všechno zvládnout, i to, co jim ještě nejde, a že to může být zábava. Budeme si hrát, běhat, skákat, tančit uvnitř i v přírodě.

Rodiče se formou jednotlivých her naučí, jakým způsobem mohou prostřednictvím pohybu své děti rozvíjet, jak je mohou posouvat v oblastech, ve kterých to potřebují. Vyzkoušejí si v praxi, jak dětem usnadnit to, v čem se potřebují zdokonalit.

Když psychomotorika využívá pohyb, má smysl jet na pobyt i s dítětem, které se nerado hýbe?

Určitě. Psychomotorické hry se nezaměřují na výkon, děti u nich nesoutěží mezi sebou. Všechny hry a cvičení v psychomotorice jsou postavené tak, aby děti bavily, jsou motivované příběhem nebo pomůckou. Dítě je zaujato hrou a zpočátku si ani nevšimne, že u toho běhá nebo skáče. Odnáší si pozitivní zkušenost, že hýbat se je zábavné.

Může být psychomotorika přínosná i u dětí, které mají nějaké potíže, např. hyperaktivitu nebo poruchy učení?

Tím, že psychomotorické hry a cvičení nejsou soutěživého charakteru, jsou velmi vhodné i pro děti, které mají potíže, ať už fyzické nebo psychické. Proto se prostřednictvím psychomotoriky dobře rozvíjejí a učí i děti s hyperaktivitou, poruchami učení, sociální nezralostí a jinými potížemi.

Dítěti se během her nastavuje obtížnost, kterou zvládne, dítě je úspěšné a to ho motivuje k tomu, aby se posouvalo dál. Prostřednictvím psychomotorických her se dítě učí komunikovat s ostatními dětmi, navazovat kontakty, orientovat se v sociálních vztazích, což mu usnadňuje i např. přechod z mateřské školky do školy.

Během pobytu můžu rodičům individuálně odpovědět na dotazy, týkající se konkrétních potíží jejich dětí.

Jsou k psychomotorickým hrám zapotřebí nějaké speciální pomůcky?

Ne, nic speciálního k psychomotorickým hrám není zapotřebí. V psychomotorice se využívají věci, které má každý doma. Ale pro zpestření si můžeme ukázat několik netradičních pomůcek jako např. terapeutický padák.

Budou moci rodiče pomocí psychomotoriky děti dále rozvíjet sami i bez přímého kontaktu s tebou?

Ano, během našich společných hodin rodiče pochopí, v čem je podstata psychomotoriky. Dostanou zásobník her a cvičení, u nichž budou informace, co se konkrétní hrou rozvíjí. A zároveň si odvezou seznam literatury, která se touto tématikou zabývá.

Program Zdravého víkendu s dětmi + rezervace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *