Výživové poradenství v praxi

Počet poradců i „poradců“ ve výživě neustále roste. Je to logické, dnešní doba tomu napomáhá, proč tedy nedržet krok s trendem ovlivňujícím nejen západní svět. Je samozřejmě silně pozitivní, že roste vzdělanost populace v oblasti zdravého životního stylu. Žijeme v informačním věku, který nabízí okamžitou dostupnost jakýchkoli informací.

S tím ale roste problém se dobře orientovat v jejich narůstajícím objemu a ujasnit si, které mají pro aktuální či dlouhodobé použití větší nebo menší význam. Řečeno jinak – málokdo je schopen se srovnat s faktem, že ne každá informace týkající se našeho zdraví je stejně plnohodnotná pro moji individualitu jako pro potřeby mého souseda.

I ve výživě platí – v jednoduchosti je síla

Jedna z nejobtížnějších věcí, se kterými jsme v každodenní realitě konfrontováni, je vnímat a následně prezentovat věci co nejjednodušeji. Tedy tak, aby byly dobře uchopitelné pro vnímání většiny lidí a použitelné pro co nejširší spektrum situací. Platí to v každém oboru bez výjimky. V oblasti stravování na nás útočí různé teorie, z nichž si naprostá většina protiřečí, a neustále prezentované nové objevy, které ve výsledku fungují jako „katalyzátor rostoucího zmatku“. Zajímavé na nich je, že obecně fungují, smutné už to, že při snaze je aplikovat na individuální potřeby jedince selhávají.

Už dlouhá léta s absolventy kurzů řeším stále stejné problémy – jak nastavit jídelníček tak, aby odpovídal potřebám konkrétní individuality. Je to prostě pořád stejné – člověk se naučí základní pravidla a poučky a s touto informační výbavou se rozhodne vkročit do velkého světa praxe, která se zdaleka netváří tak jednoduše, jako našprtané definice. V tom okamžiku vzniká zmatek, se kterým si ne každý umí poradit.

Nová školení pro studenty Poradce pro výživu vás naučí ještě více praxe

Rozhodl jsem se proto pro absolventy kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ realizovat novou sérii školení, ve kterých se zaměříme především na praktickou stránku stravování – ať už ve sféře komerčního poradenství či pro vlastní potřeby. Řeč je o seminářích, na kterých se podíváme praxi do očí a budeme řešit konkrétní situace na konkrétních lidech. Navíc tak, aby byly pochopitelné pro každého, kdo se pyšní základním vzděláním v tomto oboru, což absolvování půlročního kurzu tuto podmínku splňuje víc než dost.

Na těchto akcích se nebudeme skrývat za žádnou teorií, ale budeme hledat výsledné řešení. A to se nejlépe realizuje tak, že vezmeme konkrétního člověka a s ním budeme řešit konkrétní situaci. Účastníky tak čeká nabitý program, ve kterém kromě shrnutí skutečně jednoduchých a transparentních pravidel, kterými si „vydláždíme“ cestu k cíli, budeme realizovat skutečnou praxi. Tedy vypracování režimu stravování na reálném (živém 🙂 jedinci. Na těchto čtyřhodinových setkáních bude dostatek prostoru pro řešení toho, co účastníky bude zajímat.

Více informací o semináři

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *