Význam bílkovin v životě člověka

Bílkoviny jsou základní stavební složkou našeho těla. Plní svoje specifické úkoly v organismu stejně jako ostatní živiny. Při snaze jakýmkoli způsobem manipulovat s jejich množstvím v každodenní stravě či samotnou jejich kvalitou dochází vždy k různým reakcím. Protože patří mezi nejsložitější živiny vůbec, je logické, že názory na jejich používání se výrazně liší.

Zjednodušený úhel pohledu nabídne několik základních možností práce s bílkovinami:

Pokud jich konzumujeme příliš málo vůči aktuálním i dlouhodobým požadavkům těla, dochází ke stavům katabolismu, což se negativně projeví na našem zdraví. Například formou úbytku svalové tkáně, nárůstem tukových zásob, poškození kloubní a chrupavčité tkáně, tvorbou vrásek…

Jakmile jejich příjem bude vyšší, než tělo ve skutečnosti potřebuje, dochází sice ke stavu anabolismu neboli jejich zabudování do cílových tkání a struktur, ale přebytku se zbavuje. A toto přináší problémy na úrovni přetížení jater a ledvin, zvýšeného energetického výdeje nebo posunu acidobazické rovnováhy nežádoucím směrem.

Jinak řečeno se bavíme o situacích, na které můžeme nazírat jako na dvě strany jedné mince. Cílem každého člověka by měla být především snaha o dosažení rovnováhy. Přiznejme si, že to sice zní krásně a jednoduše, v praxi to už ale tak snadné nebývá. Do hry vstupuje navíc faktor volby zdrojů bílkovin – tedy rostlinných a živočišných, navíc i jednotliví zástupci obou kategorií mají svoje specifika. Takže kromě rozhodování se, jakou bílkovinu použijeme, musíme kalkulovat i s tím, v jakém jejich množství a svým způsobem i v jakých poměrech (mezi rostlinnými a živočišnými).

Není se tedy co divit, že naprostá většina lidí snažících se jakýmkoli způsobem konstruktivně přistupovat ke svému zdraví především v oblasti stravování ve světě bílkovin naprosto „plave“. Můj prázdninový experiment „Cesta za vysněnou postavou“ byl mimo jiné postaven na správném know-how v oblasti příjmu bílkovin – jak jejich celkového množství, tak i správných kombinacích zajišťujících jejich výslednou kvalitu. Veganská strava je v očích odborné veřejnosti v souvislosti se zajištěním bílkovin vedoucích k podpoře anabolizujících pochodů (tedy podporujících růst svalové tkáně) považována za nejkomplikovanější. Specialisté na tuto oblast tvrdí, že v těchto případech je nutné konzumovat doslova obrovské množství stravy s obsahem bílkovin, jedině toto povede k podpoře růstu svalového objemu. Na experimentu jsem si dokázal, že se jedná pouze o plané teoretické řeči akademiků, kteří k reálné praxi nikdy „nepřičichli“ jinak, než skrze výpočty a nekomplexní experimenty na jiných lidech.

Každý skutek by měl být po zásluze potrestán – v našem případě musím poděkovat za pozvání do živého vysílání pořadu Sama doma na ČT1, kde celotýdenním tématem byly právě bílkoviny. I přesto, že nebylo možné v jednotlivých vstupech říci vše důležité, je chvályhodné, že se těmto oblastem věnují i takové pořady. Zájem ze strany diváků byl nadstandardní především ze strany e-mailových dotazů. Tímto se omlouvám všem, k jejichž odpovědím jsem se neměl možnost z časových důvodů vůbec dostat.

Určitě se ale nejedná o jedinou příležitost, jak doplnit mezery ve vzdělání. Bílkovinám se budeme velmi intenzivně věnovat i v novém kurzu „Cesta za vysněnou postavou“. Samozřejmě v dostatečně srozumitelném rozsahu, který pochopí každý člověk bez rozdílu vzdělání.

Cesta za vysněnou postavou

V okamžiku, kdy mě osvítila myšlenka v podobě realizace experimentu, ve kterém se budu snažit pouze pomocí veganské stravy a bez suplementů zkvalitnit postavu ve všech směrech se současným zlepšením zdravotního stavu, vůbec jsem netušil, jak moc velký ohlas toto vyvolá. Moje původní představa šla jasným směrem v podobě egoistického změření na sebe samotného. Po krátkém váhání jsem tuto ideu rozšířil o průběžné sdílení jednotlivých postřehů i zkušeností.

Teprve na základě četných žádostí o další informace a především individuální rady, jak postupovat v případech, kdy jíme maso, jaké vhodné doplňky stravy užívat či která konkrétní pohybová aktivita je vhodnější, jsem si uvědomil, že můj experiment vzbudil zájem, ale nemá schopnost vyjít vstříc úplně všem.

Od tohoto zjištění byl malý krůček k rozhodnutí realizovat kurz na stejné téma. Přiznám se, že jeho příprava byla mnohem náročnější, než celá prázdninová akce. Nejvíce času zabralo přijít na systém, jak v jednom kurzu, tedy omezeném čase a především anonymním způsobem bez přímého kontaktu předat zájemcům systém, pomocí kterého budou schopni vykročit na vlastní cestu k vysněné postavě.

Tedy:

  • Určit základní metabolické pochody svého těla, od kterých se odvíjí i nastavení správného způsobu stravování.
  • Vybrat si pohybovou aktivitu, která nejlépe umožní zformovat postavu.
  • Umět pracovat s emocemi, které v nestřeženém okamžiku dokáží skrze zvrácené chutě na sladké, tučné a slané pokazit vlastní snažení.
  • Zvolit způsob stravování, který vyhovuje po chuťové i metabolické stránce. Někdo bude preferovat režim s masem, jiný vegetariánský či veganský postup, mnozí budou řešit dilema, které doplňky jim pomohou na cestě k cíli.
  • Zvládnout relevantně zhodnotit, jakého cíle je možné skutečně bez zbytečného „znásilňování“ svého těla dosáhnout. Ne každému byl do vínku dán somatotyp manekýny, modela či „Arnoldův design“.

Jaký bude výsledek poté, co absolvujeme celý měsíční kurz?

Především ten, že každý jeho účastník dostane do ruky návod, jak postupovat doslova krok za krokem, aby dosáhl vytouženého cíle.

Zkusme se na to podívat z opačného úhlu pohledu. Tj. co nezískáme absolvování kurzu: Určitě to nebude návod ani slib, že celou cestu k vysněné postavě za nás vyšlape někdo jiný. Je to pochopitelně z toho důvodu, že naše postava i zdraví jsou pouze a jenom naše. Není možné je nikomu půjčit ani bez následku ignorovat.

Kurz poskytne všem jeho účastníkům jednu klíčovou garanci – předá systém, který funguje bez výjimky. Každý tak bude schopen udělat krok správným směrem a nastartovat pochody vedoucí k jeho vlastní vysněné postavě, ať už je jakákoli.