Význam bílkovin v životě člověka

Bílkoviny jsou základní stavební složkou našeho těla. Plní svoje specifické úkoly v organismu stejně jako ostatní živiny. Při snaze jakýmkoli způsobem manipulovat s jejich množstvím v každodenní stravě či samotnou jejich kvalitou dochází vždy k různým reakcím. Protože patří mezi nejsložitější živiny vůbec, je logické, že názory na jejich používání se výrazně liší.

Zjednodušený úhel pohledu nabídne několik základních možností práce s bílkovinami:

Pokud jich konzumujeme příliš málo vůči aktuálním i dlouhodobým požadavkům těla, dochází ke stavům katabolismu, což se negativně projeví na našem zdraví. Například formou úbytku svalové tkáně, nárůstem tukových zásob, poškození kloubní a chrupavčité tkáně, tvorbou vrásek…

Jakmile jejich příjem bude vyšší, než tělo ve skutečnosti potřebuje, dochází sice ke stavu anabolismu neboli jejich zabudování do cílových tkání a struktur, ale přebytku se zbavuje. A toto přináší problémy na úrovni přetížení jater a ledvin, zvýšeného energetického výdeje nebo posunu acidobazické rovnováhy nežádoucím směrem.

Jinak řečeno se bavíme o situacích, na které můžeme nazírat jako na dvě strany jedné mince. Cílem každého člověka by měla být především snaha o dosažení rovnováhy. Přiznejme si, že to sice zní krásně a jednoduše, v praxi to už ale tak snadné nebývá. Do hry vstupuje navíc faktor volby zdrojů bílkovin – tedy rostlinných a živočišných, navíc i jednotliví zástupci obou kategorií mají svoje specifika. Takže kromě rozhodování se, jakou bílkovinu použijeme, musíme kalkulovat i s tím, v jakém jejich množství a svým způsobem i v jakých poměrech (mezi rostlinnými a živočišnými).

Není se tedy co divit, že naprostá většina lidí snažících se jakýmkoli způsobem konstruktivně přistupovat ke svému zdraví především v oblasti stravování ve světě bílkovin naprosto „plave“. Můj prázdninový experiment „Cesta za vysněnou postavou“ byl mimo jiné postaven na správném know-how v oblasti příjmu bílkovin – jak jejich celkového množství, tak i správných kombinacích zajišťujících jejich výslednou kvalitu. Veganská strava je v očích odborné veřejnosti v souvislosti se zajištěním bílkovin vedoucích k podpoře anabolizujících pochodů (tedy podporujících růst svalové tkáně) považována za nejkomplikovanější. Specialisté na tuto oblast tvrdí, že v těchto případech je nutné konzumovat doslova obrovské množství stravy s obsahem bílkovin, jedině toto povede k podpoře růstu svalového objemu. Na experimentu jsem si dokázal, že se jedná pouze o plané teoretické řeči akademiků, kteří k reálné praxi nikdy „nepřičichli“ jinak, než skrze výpočty a nekomplexní experimenty na jiných lidech.

Každý skutek by měl být po zásluze potrestán – v našem případě musím poděkovat za pozvání do živého vysílání pořadu Sama doma na ČT1, kde celotýdenním tématem byly právě bílkoviny. I přesto, že nebylo možné v jednotlivých vstupech říci vše důležité, je chvályhodné, že se těmto oblastem věnují i takové pořady. Zájem ze strany diváků byl nadstandardní především ze strany e-mailových dotazů. Tímto se omlouvám všem, k jejichž odpovědím jsem se neměl možnost z časových důvodů vůbec dostat.

Určitě se ale nejedná o jedinou příležitost, jak doplnit mezery ve vzdělání. Bílkovinám se budeme velmi intenzivně věnovat i v novém kurzu „Cesta za vysněnou postavou“. Samozřejmě v dostatečně srozumitelném rozsahu, který pochopí každý člověk bez rozdílu vzdělání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *