Pro samé stromy nevidíme les (ukázková lekce on-line verze kurzu Poradce pro výživu)

Co všechno se naučím? Jak vypadají jednotlivé lekce? Přibližně týden až dva před začátkem každého turnusu on-line verze kurzu Poradce pro výživu se množství podobných otázek oproti normálu znásobí. A protože „exempla trahunt“, příklady táhnou, připravil jsem pro vás stručný náhled do jedné z výukových lekcí. Vybral jsem tu o antioxidantech. Jako všechny lekce se skládá z teoretického úvodu, praktických tipů, pojmů k zapamatování a myšlenkové mapy, která probranou nauku dává do souvislostí. Než si ale ukázkovou lekci projdete, věnujte pozornost také dalším řádkům tohoto článku. Uvedou vás do celkového kontextu výuky.

Je v přirozenosti člověka neustále objevovat a hledat nové možnosti. Díky tomu se jako společnost posunujeme neustále vpřed, byť se mnohým může zdát, že velmi pomalu a neefektivně. Tato Přírodou naprogramovaná tendence neustále se vyvíjet vede k jednomu zajímavému fenoménu:

Jít stále více a více hlouběji do podstaty problému, na který se zaměřujeme.

I přes radost z nových objevů toto přináší jedno velké úskalí v podobě ztrácení se v prostoru, který vytváříme svými myšlenkami. Prakticky každý z nás je nucen se „poprat“ s tím, aby každou nově získanou informaci zařadil do správného kontextu a dokázal ji tak plnohodnotně využít. Toto platí i v oblasti výživy, která je v posledních letech středem pozornosti stále většího počtu lidí. Dnes o ní víme téměř vše. Alespoň ve smyslu, kdy máme analyzovánu každou potravinu a umíme spočítat, kolik a jakých živin obsahuje, jaké množství energie zastupuje, jak se chová při trávení, známe hodnotu glykemického indexu i nálože…

Ruku na srdce – stačí to? Nebo právě naopak – není to příliš mnoho informací, které nám znemožňují vytvořit si ucelený pohled na to, jak máme jíst?
Na pomoc nám umí přispěchat různé analytické metody, které pomohou nahlédnout pod pokličku tajemství metabolických dějů, na základě kterých dosazujeme do jídelníčku konkrétní potraviny. Vůbec nám přitom nevadí, že si ve výsledných doporučeních o způsobu stravování zoufale odporují.

Máme skutečně „úžasnou“ schopnost vyhýbat se ucelenému pohledu na jakoukoli věc či situaci. Na výživu bychom se měli snažit nahlížet obzvlášť holisticky, protože přímým způsobem ovlivňuje lidské zdraví. Jeden z typických příkladů rozdílu mezi jednosměrným uvažováním, které s sebou nese určitá rizika, a komplexním pohledem na věc, jsou neustále diskutované antioxidanty.

Touto oblastí se podrobně zabýváme v půlročním kurzu „Poradce pro výživu“, který je ve svém principu zaměřen na holistický přístup k výživě. Jeho součástí je samozřejmě i problematika antioxidantů z různých úhlů pohledu, více si můžete přečíst v jedné z lekcí tohoto kurzu:

Prohlédněte si ukázkovou lekci.

Naučit se uvažovat holisticky je jednoduché, vyžaduje pouze vlastní snahu a čas. Výsledek – samozřejmě používaný v reálné praxi – ale vždy stojí za to. Rozhoduje totiž o tom, jakou cestou se naše zdraví bude v dlouhodobé perspektivě ubírat.

Hezký den přeje Mgr. Martin Jelínek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *