Magický půst

Touha a potřeba očišťovat tělo i mysl (nejen) v jarním období je v lidech přirozeně zakotvená už dlouhá staletí. Za tímto účelem se používají různé techniky, které v naprosté většině případů mají přímou souvislost se stravováním. Nejčastěji je to omezování masa a většiny živočišných produktů se současným zvyšováním přísunu vlákniny v podobě různých druhů zeleniny. Realizovat takovou změnu není nic náročného, zvládne ji bez problému každý.

Detoxikace ale až tak jednoduchá není. Lidská bytost je součtem velmi složitých metabolických dějů, které jsou vzájemně propojeny s „tajemným“ fungováním mysli. Obě dvě složky našeho bytí je potřeba respektovat stejnou měrou a věnovat jim při detoxikačních technikách patřičnou pozornost.

U metabolismu, tedy úrovni fungování fyzického těla, v dnešní době už víme, do jaké míry jej ovlivňuje kvalita stravování. Pokud vznikne více či méně důvodné podezření, že některé části těla nefungují, jak mají, nabízí se různé možnosti úpravy stravování. Dle jejich rozsahu pak buď tělu odlehčíme, nebo naopak aktivitu některých jeho částí posílíme.

U mysli to ale tak jednoduché není. Stejně jako fyzické tělo, i mysl si ukládá do zásoby některé produkty naší činnosti. Bohužel ale podvědomá část mysli je nevyzpytatelný vesmír, v níž platí specifická a v mnoha případech tajemstvím opředená pravidla. Faktem je, že pochody v mysli přímým způsobem ovlivňují metabolické děje v každé buňce fyzického těla. Každá dávka emočního stresu tak ovládá antioxidační kapacitu organismu, hormonální regulaci, funkce imunitního systému…svým způsobem je možné říct, že intoxikace těla je v převážné většině případů řízena tím, jak myslíme a jaké emoce produkujeme.

Toto vše je normální a přirozené, tedy součástí každodenního života. Není možné se tomu vyhnout. Na stranu druhou, aby to neznělo příliš depresívně, je možné provádět očistu těla i mysli současně a navíc komplexně. Už po dlouhá tisíciletí jsou známy techniky označované kouzelným slovíčkem „půst“, které toto umí.

Půst tedy není žádnou převratnou novinkou. Přesto se většina zájemců o jeho zařazení do svého života trápí s neustále stejnými problémy:

  • je lepší půst pouze s konzumací čisté vody nebo se šťávami ze zeleniny a ovoce?
  • co když nezvládnu pocity hladu?
  • jak dlouho si můžu dovolit postit?
  • neumřu hladem?
  • jak zvládat půst s různými zdravotními problémy?
  • co dělat, když se v půstu objeví nějaké zdravotní komplikace?

V těchto směrech je půst zajímavým fenoménem: Funguje jako vstupní brána k očistě těla i mysli, která je postavená na individualitě každého z nás. Půst je tedy soukromá, interní věc, v rámci kterého si každý řeší svoje bolístky sám. Toto přináší nová poznání, která nás posouvají vpřed v oblasti fungování fyzického těla i nehmotné mysli. Probíhá očista obou těchto částí lidské bytosti, a s ní přichází i posun vpřed v jejich vývoji. Toto je velká neznámá, které se začátečníci nejvíce obávají a zbytečně často se tak svého snu o půstu vzdávají.

Z těchto důvodů se vyplácí vzájemné sdílení zkušeností a současně vedení ze strany zkušenějších, kteří za sebou delší půsty už mají a jsou schopni být především psychickou podporou.

A to je principem celého víkendového semináře Magický půst.

Každý jeho účastník si sám zvolí, zda chce absolvovat necelý třídenní půst pouze s konzumací čisté vody, či zařadí i bylinkové čaje nebo z důvodu potřeby přísunu energie zvolí čerstvě lisované zeleninové a ovocné šťávy. Všechny tyto možnosti budou na zájemce této akce čekat společně s týmem organizátorů v kouzelném prostředí mlýnu Brejlov na břehu Sázavy.
Na první pohled se půst tváří jako nudné období, při kterém se jeho aktér snaží „přežít“ období hladu a netrpělivě čeká na první sousto vysněného jídla. Podstata půstu leží ale úplně v jiné dimenzi. Jedná se o dynamický a progresívní proces, při kterém je potřeba aktivně pracovat s myslí i tělem. K tomu existuje spousta zajímavých technik na úrovni vědomého dýchání, programování mysli, sebereflexe i fyzického cvičení podporujícího metabolickou očistu.

Cením si toho, že o půst v této podobě je zájem jak ze strany účastníků akce, tak i lektorů s bohatou praxí, kteří podpoří moji snahu vést všechny „poustevníky“ tím správným směrem.

Budu se těšit na setkání!
Martin Jelínek

Více o Magickém půstu