Síla myšlenky. Tři dny, které vám otevřou dveře k sobě samým

Když jsem se před pěti lety po dlouhém rozmýšlení rozhodl připravit a realizovat kurz Síla myšlenky, byla koncepce vcelku jednoduchá. Profesně se sice zabývám výživou, mým celoživotním koníčkem je vedle hledání vztahů mezi zdravím a způsobem stravování práce s vědomím a objevování tajů lidské mysli.

Vím, že v této oblasti je svět rozdělen na dva ne zrovna spřátelené tábory: Jedna polovina populace, která si říká „věřící“, má tendenci stavět základy svojí reality na víře. Inklinuje tak k ezoterice v různých formách.

Druhá část světa je nesmiřitelně racionální a křečovitě staví pilíře svého bytí na smyslových vjemech hodnocených dominantně levou mozkovou hemisférou s výraznou neochotou udělat sebemenší krok směrem k víře, která není hmatatelná.

Svět není ani černý, ani bílý. Má tolik barev, kolik se jich naučíte vnimat

Svět naštěstí není černobílý, obě naše mozkové polokoule nefungují každá zvlášť, ale vzájemně komunikují skrze systém nervových kanálů zvaných přemostění. Díky tomu můžeme tvrdit, že dokonalost člověka spočívá v možnosti vnímat svět komplexně (holisticky).

Jako člověk postižený západním systémem vzdělání mám způsob myšlení postaven na dominanci levé mozkové hemisféry. Toto považuji za výhodu, protože hodnocení všech mimosmyslových vjemů je vždy primárně kontrolováno racionalitou. Mám tak zarytou neochotu jít při hodnocení reality cestou víry, dokud neprojdu vlastní zkušeností, která přináší na úrovni vědění skutečné poznání.

Dnešní doba totiž nabízí přístup k mnoha výzkumům prováděných v oblasti potenciálu lidského vědomí, existenci energetických polí či definice lidské duše. Způsob jejich interpretace vždy záleží na filozofickém přístupu a naší ochotě zapojovat do vnímání obě mozkové hemisféry současně.

V kurzu Síla myšlenky společně hledáme způsob, jak co nejvíc využít potenciál obou hemisfér mozku

Na tomto systému je postaven i celý kurz Síla myšlenky. Tedy jasně definovaných mantinelech mezi vírou a věděním a snaze mezi nimi hledat smysluplná propojení, která jsou prakticky uchopitelná a především použitelná.

Z důvodu faktu, že zájemci o tuto oblast vzdělávání a rozšiřování svého vědomí byli rozmístěni po celé ČR a menší část z nich se rekrutovala i ze zahraničí, zvolil jsem distanční formu. Tedy systém, jehož zahájení i ukončení bylo realizováno formou živého workshopu, zbytek měsíčního studia probíhal na on-line studijní platformě. Na kurz pak navazoval systém jednodenních workshopů, kde jsme se s účastníky zaměřovali především na práci s lidským biopolem.

Zpětná vazba od účastníků po několika letech fungování kurzu ukázala, že více než teorie je zajímá samotná praxe. Je to vcelku logické, a stávající forma kurzu toto nesplňovala na 100 procent. Byl to hlavní důvod, proč jsem Sílu myšlenky ve staré podobě v podstatě zrušil a nahradil víkendovými pobytovými semináři (http://www.kurzyatac.cz/kurzy/sila-myslenky-vikendovy-seminar).

Praxe, praxe a zase praxe. Přesně jak jste si to vyžádali

Teorii jsme výrazně omezili tak, aby byl dostatečný prostor pro praktické nácviky s hladinami vědomí a ovládání (především vlastního) biopole. Účastníci obdrží skripta, která poskytnou oporu v hledání detailů a mohou se tak plně oddat procvičování technik, které jsou uplatnitelné v praktickém životě.

Místo pořádání každého víkendového pobytu vybíráme tak, aby splňovalo podmínky především na klid a přírodu. Ideální je spojení lesa s vodou, kde oba elementy umí velmi výrazně podpořit naladění se na Schumannovu rezonanci a uceleně tak vnímat sounáležitost těla, duše a vesmíru.

Letošní turnus proběhne v kouzelném prostředí čisté přírody v srdci Vysočiny v novém penzionu Pod Drátníkem, kde nám ochotně vyjdou vstříc i specifikací stravy, na kterou mám své nároky a kde ne každé ubytovací zařízení v tomto směru vychází vstříc.

Co všechno vás v rámci inovovaného programu na víkendu čeká?

Vše je postaveno na práci s hladinami vědomí, kde se budeme učit se ladit na ty „správné“ a skrze ně pak vědomě ovlivňovat celou svoji realitu:

  • konstruktivně programovat mysl,
  • vytvářet smysluplné afirmace
  • řídit toky energií v těle a ovládat tak svoje myšlenky a z nich vznikající emoce.

Protože většinu populace zajímá možnost řešení svých zdravotních potíží, budeme určitou část akce věnovat i technikám sebeléčení skrze práci s lidským biopolem. Velmi důležitý je fakt, že tuto problematiku je naštěstí už možné vysvětlit i racionálně. Jakmile rozum pochopí, na jakých principech tyto věci fungují, přestane produkovat pochybnosti, které vždy stojí v cestě úspěšné práci s myslí.

Její fungování stojí a padá na energetických tocích ovládaných vlastní svobodnou vůlí a stačí opravdu málo k tomu, aby se naše realita začala na základě používání několika jednoduchých technik obracet žádoucím směrem.

Těším se na vás!
Martin Jelínek

Více o semináři