Čím jsme v kurzech prošli a co máme před sebou

Filozofie firmy ATAC se nemění od doby jejího založení. Vždy jsem žil s utkvělou představou poskytovat vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, primárně zaměřené na výživu. I přesto, že jsem v daleké minulosti prošel martýriem vrcholového sportu, který poměrně kvalitně zformoval moje nahlížení na fungování lidského těla i mysli z pozice fyzické a mentální zátěže a vlivu stravy, moje pozornost se celou profesní kariéru orientovala na stravování.

Jsem si plně vědom faktu, že lidská bytost je zastoupena fyzickým tělem a duší. Od toho se odvíjí i celá filozofie něčeho, co máme ve zvyku v naší společnosti označovat jako zdravý životní styl. Psychosomatika učí, že duše je nositelem vědomí, které produkuje mysl. V jejím prostoru zpracováváme myšlenky a vznikají emoce. Tato mysl (její vědomá i nevědomá část) ovládá chování jednotlivých fyzických buněk našeho těla. Obě entity – mysl i fyzické tělo – potřebují ke svojí existenci energii, je potřeba je tedy živit. Každá část naší bytosti bere tuto energii z různých zdrojů, oba systémy se samozřejmě vzájemně prolínají. Zjednodušeně řečeno je možné tvrdit, že způsobem myšlení, který dává základ vzniku emocím ovládajícím chování těla i mysli, a stravováním, vnášíme do těla i mysli informace a energii. V něm jsou zpracovávány na základě určitých zákonitostí, se kterými je naštěstí možné vědomě pracovat a řídit tak chování těla i mysli žádoucím směrem.

Na této jednoduché filozofii, která vychází nejen z pozorování chodu přírody a vědomého poznání, ale potvrzuje ji moderní věda i různé filozofie (ájurvéda, makrobiotika, tradiční čínská medicína), jsou založeny naše kurzy a školení.

Prvním kurzem vůbec, který spatřil světlo světa už před osmi lety, byl intenzívní půlrok s názvem „Poradce pro výživu a suplementaci“. Nejenomže se stal tento kurz stálicí naší nabídky, ale v průběhu času a postupných jeho úprav, kdy jsem se snažil co nejjednodušší formou propojit informace moderní vědy s prvky filozofií východu do uceleného (holistického) pohledu, jej začalo navštěvovat stále více zájemců. Ruku na srdce – ne každý má odvahu investovat půl roku svého života do prakticky každodenního systému studia. Praxe (tedy názory absolventů) ale ukazuje po celou dobu existence kurzu, že nemalou měrou mění životy studujících ve smyslu přístupu ke svému stravování i zdraví. A to je fakt, který dává nemalý smysl snažit se kurz zvelebovat a vylepšovat.

S rostoucím počtem dotazů ze strany zahraničních zájemců o studium jsem se proto v roce 2013 odhodlal ke kroku, kterému jsem se celá léta bránil jako čert kříži – rozšířit distanční formu studia, jehož součástí jsou i živá školení, o plnohodnotnou on-line formu.
Věřte mi, že jsem skutečně nechtěl, protože jsem si plně vědom nenahraditelnosti živého kontaktu s lektorem v rámci jakéhokoli studia. Doba je ale neúprosná, zájem lidí o smysluplné informace týkající se stravování nekompromisní. Tomuto nátlaku jsem podlehl, živé přednášky byly nahrazeny předtočeným videozáznamem a od prvního okamžiku spuštění on-line verze se celkový počet studentů Poradce pro výživu jenom v roce 2013 zdvojnásobil.

V loňském roce prošel celý kurz (distanční i on-line verze) zatím nejrozsáhlejší úpravou v celé jeho historii. Pravidelná komunikace se studenty v posledních letech přinesla obrovské množství zpětných vazeb, na základě kterých jsem kurz obohatil o další témata (objem informací vzrostl přibližně o 25%). Byly upraveny a rozšířeny cvičné testy a především do distanční verze zařazena desková hra, na které se studující učí vytvářet jídelníčky pro konkrétní situace.

Tento balíček změn přinesl loni naprosto úžasnou reakci v podobě zvýšení počtu studentů o více než dvojnásobek ve srovnání s rokem 2013.
V tomto případě se filozofie postavená na učení J.A.Komenského „Škola hrou“, kterou jsme si na firmě vzali za vlastní, skutečně vyplácí. Myšlenkové mapy, cvičné testy, desková hra – všechny tyto atributy vytváří komplex, který usnadňuje práci s učivem, jehož objem v žádném případě není malý.

Poradce pro výživu a suplementaci“ je základem, který dal vznik dalším kurzům. Měsíční kurz „Výživa ve sportu“, který vypisujeme dvakrát do roka, se stal neodmyslitelnou stálicí, kterou navštěvují sportovci i trenéři různých odvětví. Stejně jako specifikum s názvem „Síla myšlenky“, který jsme po třech letech definitivně převedli do víkendových pobytových seminářů. I tady reakce účastníků předstihly naše očekávání. Oba pobytové víkendy se okamžitě zaplnily a touto cestou bych ještě jednou rád poděkoval všem jeho účastníkům za bezkonkurenční atmosféru, kterou uprostřed krásné přírody vytvořili.

Zpětná vazba od některých studentů kurzu „Výživa ve sportu“, pro něž bylo celoměsíční snažení příliš odborné, dala základ „hříšné“ myšlence. A to konkrétně realizovat kurz, který osloví podstatně širší spektrum zájemců, jejichž cílem není trhat světové rekordy v různých disciplínách, ale pouze sportovat pro zdraví. Tedy cítit se dobře a vypadat ještě lépe. V tomto směru jsem si tedy „vyhrnul“ rukávy a rozhodl se odkrýt nemalou část svého soukromí v podobě experimentu „Cesta za vysněnou postavou“.

Investoval jsem do něj celé dvouměsíční letní prázdniny, kdy jsem se na vlastním příkladu snažil ukázat, že je možné za poměrně krátkou dobu zlepšit vlastní postavu plánovaným směrem a současně i zlepšit zdraví. Pravidelné reportáže ze světa tréninku, stravy a rekapitulaci výsledků v podobě focení, měření, vážení i krevních analýz najdete zde. Přiznám se, že jedním z důvodů této „exhibice“ byl fakt, že bytostně nesnáším lidi, kteří učí něco, co sami neumí (tedy nejdou vlastním příkladem). Na tomto principu jsem postavil i filozofii nové poradny, kterou jsem otevřel v Ostravě začátkem prosince. Na našem trhu se pohybuje řádově tisíce jedinců, kteří se pyšní statusem Poradce pro výživu, jen velmi malý zlomek procenta z nich ale jde vlastním příkladem. Je to ostuda, se kterou bychom vůbec neměli přicházet do kontaktu…

Každopádně experiment „Cesta za vysněnou postavou“ se vydařil a dal vznik stejnojmennému jednoměsíčnímu kurzu. Kapacita prvního turnusu v září byla naplněna v průběhu několika dní. Snaha tedy nebyla marná a já se těším, že se v budoucnu budu potkávat s jeho absolventy, kteří se budou pyšnit skutečně chvályhodnými výsledky.

Další novinkou loňského roku byly pobytové víkendové semináře s tématikou detoxikace s názvem „Detoxikační víkend s M. Jelínkem“. Jejich program byl postaven na prolínání teorie v oblasti detoxikace těla i mysli s praktickým nácvikem některých klíčových technik v oblasti práce s myslí. Reakce absolventů tohoto pobytového kurzu potěšili především ve zjištění, že meditační techniky, které jsme se na kurzu učili, jsou skutečně aplikovatelné do každodenní praxe všedního života.

Po dlouhém rozvažování jsem se rozhodl oprášit několik let starý projekt Recepty pro zdraví, tentokrát ale se záměrem živých webinářů, kde se zabýváme tématy, které aktuálně přihlášené účastníky zajímají. Několik testovacích dílů přineslo zpětné vazby, na základě kterých celý diskuzně-vzdělávací projekt budeme ještě vylepšovat.

Trefou do černého byla realizace myšlenky propojit tvorbu zdravých receptů s podrobným popisem jejich charakterových vlastností. Projekt „Škola zdravého vaření“ spuštěný v prosinci 2013 zaznamenal obrovský ohlas, každý den se jimi inspirují tisíce lidí. V listopadu loňského roku celý web prošel důležitou změnou – navázal jsem spolupráci s moderátorkou České televize Evou Šimčíkovou, která je velkým nadšencem do zdravého vaření. Toto rozhodnutí se ihned ukázalo jako velmi šťastné, protože její recepty mají mnohem vyšší sledovanost, než tomu bylo po celý předcházející rok.

Z důvodu zavádění těchto hektických změn po celý rok bohužel už nezbyl čas na organizaci jednodenních seminářů, které jsme v minulých létech pravidelně pořádali (Tajemství biologického věku, Jak vyléčit cukrovku, Co nevíte o mléce, Výživa při zhoubných onemocněních, Pravda o hubnutí…). Toto ale napravíme v roce letošním, kde hned první novinkou bude školení „Jak se zbavit závislosti na sladkém“, které proběhne v Praze i Ostravě v druhé polovině února.

Jaké další novinky nás pro letošní rok čekají?

Nerad slibuji nesplnitelné, ale:
Začnu opět od toho nejdůležitějšího – kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“. Aktuálně pracujeme na vytvoření deskové hry v elektronické verzi. V budoucích týdnech ji dostanou v této podobě k dispozici studenti on-line kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci. Dlouho očekávaný krok ke zvýšení kvality kurzu tak bude naplněn.

Protože se navíc ozývá stále více zájemců o koupi této pomůcky pro domácí účely, připravujeme do výroby deskovou hru Poradce pro výživu i pro veřejnost.

V oblasti pobytových víkendových seminářů už nebudeme opakovat „Detoxikační víkendy“, místo nich se objeví nová akce s názvem „Magický půst“. Její obsah bude navazovat na loňské „Detoxikační víkendy“. Zájemci se mohou těšit nejen na teorii, ale i praktickou realizaci půstu. Volit budou z možností čisté vody, bylinkových čajů nebo čerstvě lisovaných ovocnozeleninových šťáv.

Loni se mi z důvodu časově náročných změn ve struktuře školení a kurzů nepodařilo vydat žádnou knihu. Pravidelně dodržovaná série v podobě jedné publikované knihy ročně tak byla přerušena, letos vše napravím a deficit srovnám. Těšit se můžete na další zajímavá témata ze sféry racionálního stravování, nic konkrétnějšího z důvodu zvyšování úrovně napnelismu zatím neprozradím.

I ve Škole zdravého vaření se připravují nemalé změny. Chystáme s Evou nový pořad o vaření, web obohatíme o minikurz zdravého vaření.

Trend zvýšeného zájmu o studium v oblasti stravy a zdraví běží a je stále intenzívnější. Rád bych tímto poděkoval všem, kteří projevili zájem o studium v našich kurzech. Je proto mojí velkou výzvou udržet systém změn, který jsem nastartoval loni. S rostoucí návštěvností kurzů roste i náročnost některých studujících, díky jejich zpětným vazbám máme možnost se neustále posouvat vpřed.

Těším se na shledanou nejen v tomto roce
Martin Jelínek

Nový projekt, nová výzva. Otevíráme první pobočku Poradce pro výživu!

Máte rádi velké výzvy a cíle? Já ano. Za jedním jsem se vydal v polovině listopadu – v Ostravě jsme s kolegyněmi Martinou Siudovou a Zuzanou Hajdukovou pod názvem Poradce pro výživu otevřeli první pobočku sítě poraden pro zdravou výživu.

Proč nás navštívit ještě v prosinci?

Prosinec v Poradně = 3-6 měsíců poradenství pro vás zdarma a já osobně u vstupní konzultace.

 • Objednejte se na Individuální konzultaci v ceně 2 900 Kč a získáte výživové poradenství na 3 měsíce zdarma. Ušetříte 2 000 Kč.
 • Zvolte libovolný další program na 3 nebo 6 měsíců a dalších 3 nebo 6 měsíců vedení poradenství dostanete navíc.

U všech programů, které v prosinci objednáte a uhradíte, se setkáme osobně – u vstupní konzultace budeme s Martinou nebo Zuzanou společně.

Chcete některý z programů pořídit jako dárek? Objednejte, zaplaťte do 15. prosince a my vám pošlete dárkový poukaz se jménem obdarovaného.

Otázky a odpovědi:

 • První pobočku máte v Ostravě. Znamená to, že pokud nejsem z regionu, nemá pro mě vaše nabídka význam?
  Nikoli. Pro ty, kdo to k nám mají daleko, jsme připravili konzultace elektronickou cestou – po Skype (hovor či videohovor).
 • Kdo mě povede? A kdo garantuje odbornost poskytovaných služeb?
  V poradnách pracují absolventi mého kurzu Poradce pro výživu, navíc s několikaletou praxí, odborným garantem jsem já sám.
 • Komu návštěvu poradny doporučujete?
  Každému, kdo chce správnou stravou změnit sám sebe – potřebuje zhubnout přebytečné kilogramy nebo naopak nabrat svalovou hmotu, trápí ho civilizační onemocnění jako je například cukrovka a jiné. Jeden z programů je věnovaný aktivním sportovcům, myslíme na vegetariány i vegany.

Přijďte, moc se na vás s Martinou a Zuzanou těšíme!
Váš Martin Jelínek

Přejít na stránky poradny Poradce pro výživu

Pro samé stromy nevidíme les (ukázková lekce on-line verze kurzu Poradce pro výživu)

Co všechno se naučím? Jak vypadají jednotlivé lekce? Přibližně týden až dva před začátkem každého turnusu on-line verze kurzu Poradce pro výživu se množství podobných otázek oproti normálu znásobí. A protože „exempla trahunt“, příklady táhnou, připravil jsem pro vás stručný náhled do jedné z výukových lekcí. Vybral jsem tu o antioxidantech. Jako všechny lekce se skládá z teoretického úvodu, praktických tipů, pojmů k zapamatování a myšlenkové mapy, která probranou nauku dává do souvislostí. Než si ale ukázkovou lekci projdete, věnujte pozornost také dalším řádkům tohoto článku. Uvedou vás do celkového kontextu výuky.

Je v přirozenosti člověka neustále objevovat a hledat nové možnosti. Díky tomu se jako společnost posunujeme neustále vpřed, byť se mnohým může zdát, že velmi pomalu a neefektivně. Tato Přírodou naprogramovaná tendence neustále se vyvíjet vede k jednomu zajímavému fenoménu:

Jít stále více a více hlouběji do podstaty problému, na který se zaměřujeme.

I přes radost z nových objevů toto přináší jedno velké úskalí v podobě ztrácení se v prostoru, který vytváříme svými myšlenkami. Prakticky každý z nás je nucen se „poprat“ s tím, aby každou nově získanou informaci zařadil do správného kontextu a dokázal ji tak plnohodnotně využít. Toto platí i v oblasti výživy, která je v posledních letech středem pozornosti stále většího počtu lidí. Dnes o ní víme téměř vše. Alespoň ve smyslu, kdy máme analyzovánu každou potravinu a umíme spočítat, kolik a jakých živin obsahuje, jaké množství energie zastupuje, jak se chová při trávení, známe hodnotu glykemického indexu i nálože…

Ruku na srdce – stačí to? Nebo právě naopak – není to příliš mnoho informací, které nám znemožňují vytvořit si ucelený pohled na to, jak máme jíst?
Na pomoc nám umí přispěchat různé analytické metody, které pomohou nahlédnout pod pokličku tajemství metabolických dějů, na základě kterých dosazujeme do jídelníčku konkrétní potraviny. Vůbec nám přitom nevadí, že si ve výsledných doporučeních o způsobu stravování zoufale odporují.

Máme skutečně „úžasnou“ schopnost vyhýbat se ucelenému pohledu na jakoukoli věc či situaci. Na výživu bychom se měli snažit nahlížet obzvlášť holisticky, protože přímým způsobem ovlivňuje lidské zdraví. Jeden z typických příkladů rozdílu mezi jednosměrným uvažováním, které s sebou nese určitá rizika, a komplexním pohledem na věc, jsou neustále diskutované antioxidanty.

Touto oblastí se podrobně zabýváme v půlročním kurzu „Poradce pro výživu“, který je ve svém principu zaměřen na holistický přístup k výživě. Jeho součástí je samozřejmě i problematika antioxidantů z různých úhlů pohledu, více si můžete přečíst v jedné z lekcí tohoto kurzu:

Prohlédněte si ukázkovou lekci.

Naučit se uvažovat holisticky je jednoduché, vyžaduje pouze vlastní snahu a čas. Výsledek – samozřejmě používaný v reálné praxi – ale vždy stojí za to. Rozhoduje totiž o tom, jakou cestou se naše zdraví bude v dlouhodobé perspektivě ubírat.

Hezký den přeje Mgr. Martin Jelínek

Význam bílkovin v životě člověka

Bílkoviny jsou základní stavební složkou našeho těla. Plní svoje specifické úkoly v organismu stejně jako ostatní živiny. Při snaze jakýmkoli způsobem manipulovat s jejich množstvím v každodenní stravě či samotnou jejich kvalitou dochází vždy k různým reakcím. Protože patří mezi nejsložitější živiny vůbec, je logické, že názory na jejich používání se výrazně liší.

Zjednodušený úhel pohledu nabídne několik základních možností práce s bílkovinami:

Pokud jich konzumujeme příliš málo vůči aktuálním i dlouhodobým požadavkům těla, dochází ke stavům katabolismu, což se negativně projeví na našem zdraví. Například formou úbytku svalové tkáně, nárůstem tukových zásob, poškození kloubní a chrupavčité tkáně, tvorbou vrásek…

Jakmile jejich příjem bude vyšší, než tělo ve skutečnosti potřebuje, dochází sice ke stavu anabolismu neboli jejich zabudování do cílových tkání a struktur, ale přebytku se zbavuje. A toto přináší problémy na úrovni přetížení jater a ledvin, zvýšeného energetického výdeje nebo posunu acidobazické rovnováhy nežádoucím směrem.

Jinak řečeno se bavíme o situacích, na které můžeme nazírat jako na dvě strany jedné mince. Cílem každého člověka by měla být především snaha o dosažení rovnováhy. Přiznejme si, že to sice zní krásně a jednoduše, v praxi to už ale tak snadné nebývá. Do hry vstupuje navíc faktor volby zdrojů bílkovin – tedy rostlinných a živočišných, navíc i jednotliví zástupci obou kategorií mají svoje specifika. Takže kromě rozhodování se, jakou bílkovinu použijeme, musíme kalkulovat i s tím, v jakém jejich množství a svým způsobem i v jakých poměrech (mezi rostlinnými a živočišnými).

Není se tedy co divit, že naprostá většina lidí snažících se jakýmkoli způsobem konstruktivně přistupovat ke svému zdraví především v oblasti stravování ve světě bílkovin naprosto „plave“. Můj prázdninový experiment „Cesta za vysněnou postavou“ byl mimo jiné postaven na správném know-how v oblasti příjmu bílkovin – jak jejich celkového množství, tak i správných kombinacích zajišťujících jejich výslednou kvalitu. Veganská strava je v očích odborné veřejnosti v souvislosti se zajištěním bílkovin vedoucích k podpoře anabolizujících pochodů (tedy podporujících růst svalové tkáně) považována za nejkomplikovanější. Specialisté na tuto oblast tvrdí, že v těchto případech je nutné konzumovat doslova obrovské množství stravy s obsahem bílkovin, jedině toto povede k podpoře růstu svalového objemu. Na experimentu jsem si dokázal, že se jedná pouze o plané teoretické řeči akademiků, kteří k reálné praxi nikdy „nepřičichli“ jinak, než skrze výpočty a nekomplexní experimenty na jiných lidech.

Každý skutek by měl být po zásluze potrestán – v našem případě musím poděkovat za pozvání do živého vysílání pořadu Sama doma na ČT1, kde celotýdenním tématem byly právě bílkoviny. I přesto, že nebylo možné v jednotlivých vstupech říci vše důležité, je chvályhodné, že se těmto oblastem věnují i takové pořady. Zájem ze strany diváků byl nadstandardní především ze strany e-mailových dotazů. Tímto se omlouvám všem, k jejichž odpovědím jsem se neměl možnost z časových důvodů vůbec dostat.

Určitě se ale nejedná o jedinou příležitost, jak doplnit mezery ve vzdělání. Bílkovinám se budeme velmi intenzivně věnovat i v novém kurzu „Cesta za vysněnou postavou“. Samozřejmě v dostatečně srozumitelném rozsahu, který pochopí každý člověk bez rozdílu vzdělání.

Cesta za vysněnou postavou

V okamžiku, kdy mě osvítila myšlenka v podobě realizace experimentu, ve kterém se budu snažit pouze pomocí veganské stravy a bez suplementů zkvalitnit postavu ve všech směrech se současným zlepšením zdravotního stavu, vůbec jsem netušil, jak moc velký ohlas toto vyvolá. Moje původní představa šla jasným směrem v podobě egoistického změření na sebe samotného. Po krátkém váhání jsem tuto ideu rozšířil o průběžné sdílení jednotlivých postřehů i zkušeností.

Teprve na základě četných žádostí o další informace a především individuální rady, jak postupovat v případech, kdy jíme maso, jaké vhodné doplňky stravy užívat či která konkrétní pohybová aktivita je vhodnější, jsem si uvědomil, že můj experiment vzbudil zájem, ale nemá schopnost vyjít vstříc úplně všem.

Od tohoto zjištění byl malý krůček k rozhodnutí realizovat kurz na stejné téma. Přiznám se, že jeho příprava byla mnohem náročnější, než celá prázdninová akce. Nejvíce času zabralo přijít na systém, jak v jednom kurzu, tedy omezeném čase a především anonymním způsobem bez přímého kontaktu předat zájemcům systém, pomocí kterého budou schopni vykročit na vlastní cestu k vysněné postavě.

Tedy:

 • Určit základní metabolické pochody svého těla, od kterých se odvíjí i nastavení správného způsobu stravování.
 • Vybrat si pohybovou aktivitu, která nejlépe umožní zformovat postavu.
 • Umět pracovat s emocemi, které v nestřeženém okamžiku dokáží skrze zvrácené chutě na sladké, tučné a slané pokazit vlastní snažení.
 • Zvolit způsob stravování, který vyhovuje po chuťové i metabolické stránce. Někdo bude preferovat režim s masem, jiný vegetariánský či veganský postup, mnozí budou řešit dilema, které doplňky jim pomohou na cestě k cíli.
 • Zvládnout relevantně zhodnotit, jakého cíle je možné skutečně bez zbytečného „znásilňování“ svého těla dosáhnout. Ne každému byl do vínku dán somatotyp manekýny, modela či „Arnoldův design“.

Jaký bude výsledek poté, co absolvujeme celý měsíční kurz?

Především ten, že každý jeho účastník dostane do ruky návod, jak postupovat doslova krok za krokem, aby dosáhl vytouženého cíle.

Zkusme se na to podívat z opačného úhlu pohledu. Tj. co nezískáme absolvování kurzu: Určitě to nebude návod ani slib, že celou cestu k vysněné postavě za nás vyšlape někdo jiný. Je to pochopitelně z toho důvodu, že naše postava i zdraví jsou pouze a jenom naše. Není možné je nikomu půjčit ani bez následku ignorovat.

Kurz poskytne všem jeho účastníkům jednu klíčovou garanci – předá systém, který funguje bez výjimky. Každý tak bude schopen udělat krok správným směrem a nastartovat pochody vedoucí k jeho vlastní vysněné postavě, ať už je jakákoli.

Výživové poradenství v praxi

Počet poradců i „poradců“ ve výživě neustále roste. Je to logické, dnešní doba tomu napomáhá, proč tedy nedržet krok s trendem ovlivňujícím nejen západní svět. Je samozřejmě silně pozitivní, že roste vzdělanost populace v oblasti zdravého životního stylu. Žijeme v informačním věku, který nabízí okamžitou dostupnost jakýchkoli informací.

S tím ale roste problém se dobře orientovat v jejich narůstajícím objemu a ujasnit si, které mají pro aktuální či dlouhodobé použití větší nebo menší význam. Řečeno jinak – málokdo je schopen se srovnat s faktem, že ne každá informace týkající se našeho zdraví je stejně plnohodnotná pro moji individualitu jako pro potřeby mého souseda.

I ve výživě platí – v jednoduchosti je síla

Jedna z nejobtížnějších věcí, se kterými jsme v každodenní realitě konfrontováni, je vnímat a následně prezentovat věci co nejjednodušeji. Tedy tak, aby byly dobře uchopitelné pro vnímání většiny lidí a použitelné pro co nejširší spektrum situací. Platí to v každém oboru bez výjimky. V oblasti stravování na nás útočí různé teorie, z nichž si naprostá většina protiřečí, a neustále prezentované nové objevy, které ve výsledku fungují jako „katalyzátor rostoucího zmatku“. Zajímavé na nich je, že obecně fungují, smutné už to, že při snaze je aplikovat na individuální potřeby jedince selhávají.

Už dlouhá léta s absolventy kurzů řeším stále stejné problémy – jak nastavit jídelníček tak, aby odpovídal potřebám konkrétní individuality. Je to prostě pořád stejné – člověk se naučí základní pravidla a poučky a s touto informační výbavou se rozhodne vkročit do velkého světa praxe, která se zdaleka netváří tak jednoduše, jako našprtané definice. V tom okamžiku vzniká zmatek, se kterým si ne každý umí poradit.

Nová školení pro studenty Poradce pro výživu vás naučí ještě více praxe

Rozhodl jsem se proto pro absolventy kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ realizovat novou sérii školení, ve kterých se zaměříme především na praktickou stránku stravování – ať už ve sféře komerčního poradenství či pro vlastní potřeby. Řeč je o seminářích, na kterých se podíváme praxi do očí a budeme řešit konkrétní situace na konkrétních lidech. Navíc tak, aby byly pochopitelné pro každého, kdo se pyšní základním vzděláním v tomto oboru, což absolvování půlročního kurzu tuto podmínku splňuje víc než dost.

Na těchto akcích se nebudeme skrývat za žádnou teorií, ale budeme hledat výsledné řešení. A to se nejlépe realizuje tak, že vezmeme konkrétního člověka a s ním budeme řešit konkrétní situaci. Účastníky tak čeká nabitý program, ve kterém kromě shrnutí skutečně jednoduchých a transparentních pravidel, kterými si „vydláždíme“ cestu k cíli, budeme realizovat skutečnou praxi. Tedy vypracování režimu stravování na reálném (živém 🙂 jedinci. Na těchto čtyřhodinových setkáních bude dostatek prostoru pro řešení toho, co účastníky bude zajímat.

Více informací o semináři

Detoxikační víkend za námi

První víkend v tomto měsíci zdárně proběhl kurz „Detoxikační víkend“, tentokrát ve slunečném prostředí Beskyd v obci Čeladná. Plně obsazený turnus využili zájemci o prakticky aplikovatelné metody detoxikace.

Před očistou těla jsme vyčistili mysl

Lidská bytost je vlastníkem fyzického těla a nehmotné mysli. Na obou úrovních probíhají velmi složité pochody, které je možné za určitých podmínek řízených vlastní svobodnou vůlí ovládat a vést správným směrem. První den detoxikačního víkendu je proto vždy věnován technikám práce s myslí. Patří mezi ně základní pravidla meditace. Beskydy odměnily všechny účastníky naprosto ukázkovým počasím a daly nám možnost vychutnávat volnost bytí a práce s vědomím tím nejúžasnějším způsobem – venku v přírodě.

V praktické části jsme se učili správně jíst správnou stravu

Uvědomělý člověk by měl vědět, že existují zásadní rozdíly mezi teorií a praxí. Cílem celého semináře bylo kromě nabytí patřičných znalostí i ukázat, jak v praxi může vypadat stravování podporující očistu fyzického těla. Příklad jídelníčku, na kterém si účastníci pochutnali konkrétně v sobotu:

Snídaně:
Jáhlová kaše, ovesné vločky, jablko, dýňová semínka, med, jasmínový čaj

Oběd:
Hráškový krém
Zeleninové rizoto se žitem a tofu

Večeře:
Adzuki na sladko s celozrnným kváskovým žitným chlebem

Je naší povinností poděkovat všem účastníkům za entusiasmus, kterým v průběhu akce reagovali na jednotlivá témata, a samozřejmě za skvělé reference dokládající, že akce nebyla zbytečná.

Jaké výhody přináší on-line studium Poradce pro výživu?

Když v roce 2005 vznikaly první turnusy kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“, měl jsem jasně definovaná pravidla studia. Mezi hlavními byla i podmínka osobního kontaktu se studenty na pravidelných školeních.

Přímé lektorování je totiž nejlepší možnost, jak informacechtivým zájemcům předat co největší podíl svého know how. U distančního studia je každá chvilka strávená s vyučujícím k nezaplacení, protože studující mají možnost klást dotazy na aktuálně probíraná témata. V samostudiu ani sebelépe napsaný text nemůže tato hromadná školení nikdy nahradit.

Zuby nehty jsem se bránil myšlence realizovat čistokrevný on-line kurz. A to i přesto, že o něj byla poptávka. Prostě orientace na kvalitu a snahu předat co nejvíce informací byly na prvním místě. Nakonec jsem ale podlehl a reakce trhu ukazují, že bylo na čase.

Maminky na mateřské, podnikatelé s nedostatkem času, pracující bez možnosti získat volno na živá školení, časová i finanční náročnost cestování – to všechno jsou důvody, které bránily zájemcům o studium realizovat svůj sen v distanční formě tohoto půlročního kurzu.

Vznikla on-line forma studia, která je obsahově i formálně naprosto stejná

Prakticky jediný rozdíl spočívá v tom, že studující nikam nejezdí a v rámci vlastního tempa, zčásti řízeného formou studia, zpracovává studijní materiály v klidu z domova.

Student má plnohodnotný přístup ke všemu:

 • poradně pro studenty
 • průběžným každodenním on-line testům
 • měsíčním průběžným testům
 • ve finále pak i k seminární práci a závěrečnému testu, na základě kterého obdrží certifikát o absolvování půlročního studia

Prázdné místo vzniklé absencí živých školení je vyplněno předtočeným videozáznamem se základními informacemi, které jsou nezbytné pro hledání vztahů a souvislostí mezi konstantně narůstajícím objemem informací.

On-line studium jste si oblíbili

Realizací on-line kurzu se počet absolventů „Poradce pro výživu a suplementaci“ zečtyřnásobil. Čtyřikrát více lidí se dostalo k možnosti vzdělávat se pohodlně z domova, aniž by výrazně utrpěla kvalita studia. Úžasné na tom je fakt, že kromě zahraničních zájemců a maminek na mateřských projevují největší zájem lidi, kteří se rozhodnout investovat půl roku do studia jenom proto, aby změnili stravování sobě či svým blízkým.

Nechtějí se tímto oborem zabývat profesně. Touží zlepšit kvalitu života ve svojí realitě a jdou za svým cílem.

On-line kurz jsem skutečně nechtěl realizovat. Dnes jsem rád, že hlas trhu byl silnější než moje ego lpící na uměle vytvořeném systému. Dokládají to i ohlasy stále narůstajícího počtu absolventů kurzu.

Srpnový turnus – letos poslední možnost, jak začít studovat na splátky

Proč jsem napsal tento článek právě teď? Do zahájení dalšího turnusu on-line kurzu Poradce pro výživu zbývá několik dnů. Do konce roku bude sice turnusů ještě několik, tento je ale výjimečný – je poslední, který lze letos získat na splátky. Samozřejmě bez přeplatku.

Více o kurzu s možností přihlášky

Pohyb je zábava, říká Jana Macečková. Na Zdravém víkendu vám ukážu, jak na to

Kdo je Jana Macečková? Od roku 2007 je lektorem psychomotoriky a členkou Celorepublikové komise pro psychomotoriku při České asociaci sportu pro všechny. Je spoluautorkou publikace „Psychomotorika“. Jana Macečková to s dětmi umí. A to i s těmi, pro které je už slovo pohyb strašákem.

Na Víkendu s dětmi (a rodiči), který společně pořádáme v srpnu, jistě přesvědčí i vás. Já se budu věnovat rodičům a výživě, Jana dětem. Vše, co je naučí, pak budete snadno procvičovat i doma – bez drahých pomůcek, rychle a efektivně.

Protože Janu někteří možná ještě neznáte, položil jsem jí několik otázek.

Pracuješ s dětmi formou her, které se zaměřují na psychomotorický rozvoj.
Můžeš metodu v pár větách představit?

Psychomotorika využívá pohybu k tomu, aby pozitivně ovlivňovala osobnost člověka, v našem případě dítěte. Pomocí pohybových her rozvíjí pozornost, vnímání, myšlení, komunikaci, sociální kontakty atd. Všechno v psychomotorice probíhá formou hry, což je pro děti nejpřirozenější.

Co děti a rodiče během našeho víkendového pobytu naučíš?

Děti si zažijí, že mohou postupně všechno zvládnout, i to, co jim ještě nejde, a že to může být zábava. Budeme si hrát, běhat, skákat, tančit uvnitř i v přírodě.

Rodiče se formou jednotlivých her naučí, jakým způsobem mohou prostřednictvím pohybu své děti rozvíjet, jak je mohou posouvat v oblastech, ve kterých to potřebují. Vyzkoušejí si v praxi, jak dětem usnadnit to, v čem se potřebují zdokonalit.

Když psychomotorika využívá pohyb, má smysl jet na pobyt i s dítětem, které se nerado hýbe?

Určitě. Psychomotorické hry se nezaměřují na výkon, děti u nich nesoutěží mezi sebou. Všechny hry a cvičení v psychomotorice jsou postavené tak, aby děti bavily, jsou motivované příběhem nebo pomůckou. Dítě je zaujato hrou a zpočátku si ani nevšimne, že u toho běhá nebo skáče. Odnáší si pozitivní zkušenost, že hýbat se je zábavné.

Může být psychomotorika přínosná i u dětí, které mají nějaké potíže, např. hyperaktivitu nebo poruchy učení?

Tím, že psychomotorické hry a cvičení nejsou soutěživého charakteru, jsou velmi vhodné i pro děti, které mají potíže, ať už fyzické nebo psychické. Proto se prostřednictvím psychomotoriky dobře rozvíjejí a učí i děti s hyperaktivitou, poruchami učení, sociální nezralostí a jinými potížemi.

Dítěti se během her nastavuje obtížnost, kterou zvládne, dítě je úspěšné a to ho motivuje k tomu, aby se posouvalo dál. Prostřednictvím psychomotorických her se dítě učí komunikovat s ostatními dětmi, navazovat kontakty, orientovat se v sociálních vztazích, což mu usnadňuje i např. přechod z mateřské školky do školy.

Během pobytu můžu rodičům individuálně odpovědět na dotazy, týkající se konkrétních potíží jejich dětí.

Jsou k psychomotorickým hrám zapotřebí nějaké speciální pomůcky?

Ne, nic speciálního k psychomotorickým hrám není zapotřebí. V psychomotorice se využívají věci, které má každý doma. Ale pro zpestření si můžeme ukázat několik netradičních pomůcek jako např. terapeutický padák.

Budou moci rodiče pomocí psychomotoriky děti dále rozvíjet sami i bez přímého kontaktu s tebou?

Ano, během našich společných hodin rodiče pochopí, v čem je podstata psychomotoriky. Dostanou zásobník her a cvičení, u nichž budou informace, co se konkrétní hrou rozvíjí. A zároveň si odvezou seznam literatury, která se touto tématikou zabývá.

Program Zdravého víkendu s dětmi + rezervace

Nově u nás zaplatíte kartou. Rychle a pohodlně.

Máme pro vás praktickou novinku, po které jste už dlouho volali především u on-line kurzů – už několik dnů je možné kurzy, přednášky, ale také knihy a další studijní materiály, platit kartou.

Bezpečnost je zajištěna, veškerá komunikace probíhá prostřednictvím platební brány společnosti PayU, všechny zadané údaje jsou šifrovány a my k nim nemáme přístup.

Připravili jsme pro vás stručný návod, jak za zvolený kurz, knížku nebo další studijní materiály kartou zaplatit.

 • Vyberte kurz, knihu, výukové CD nebo osobní konzultaci v e-shopu.
 • Na stránce s objednávkou vyplňte adresu a další požadované údaje, v dolní části stránky pak naleznete možnost vybrat platební metodu – vyberte on-line platbu.
 • Po odeslání přihlášky kurzu (nebo objednávky v e-shopu) se vám zobrazí stránka, na které najdete možnost uhradit objednávku kartou nebo rychlým převodem z internetového bankovnictví – možnost druhá je určena pouze těm, kdo mají účet v bankách, jejichž loga jsou uvedena na obrázku. Kartou může zaplatit kdokoli.

 • Pokud se rozhodnete pro platbu kartou, další krok vás přenese už přímo na platební bránu. Tady najdete rekapitulaci své objednávky, tady po zadání všech požadovaných údajů proběhne samotná platba.

A to je vše. Pokud na internetu už kartou platíte, postup u nás se neliší od postupu, který znáte z většiny e-shopů. S placením kartou na internetu nemáte zatím zkušenost? Není vám něco úplně jasné nebo máte dotaz? Neváhejte a napište na obchod@kurzyatac.cz. Poradíme, pomůžeme, vysvětlíme.