Síla myšlenky. Tři dny, které vám otevřou dveře k sobě samým

Když jsem se před pěti lety po dlouhém rozmýšlení rozhodl připravit a realizovat kurz Síla myšlenky, byla koncepce vcelku jednoduchá. Profesně se sice zabývám výživou, mým celoživotním koníčkem je vedle hledání vztahů mezi zdravím a způsobem stravování práce s vědomím a objevování tajů lidské mysli.

Vím, že v této oblasti je svět rozdělen na dva ne zrovna spřátelené tábory: Jedna polovina populace, která si říká „věřící“, má tendenci stavět základy svojí reality na víře. Inklinuje tak k ezoterice v různých formách.

Druhá část světa je nesmiřitelně racionální a křečovitě staví pilíře svého bytí na smyslových vjemech hodnocených dominantně levou mozkovou hemisférou s výraznou neochotou udělat sebemenší krok směrem k víře, která není hmatatelná.

Svět není ani černý, ani bílý. Má tolik barev, kolik se jich naučíte vnimat

Svět naštěstí není černobílý, obě naše mozkové polokoule nefungují každá zvlášť, ale vzájemně komunikují skrze systém nervových kanálů zvaných přemostění. Díky tomu můžeme tvrdit, že dokonalost člověka spočívá v možnosti vnímat svět komplexně (holisticky).

Jako člověk postižený západním systémem vzdělání mám způsob myšlení postaven na dominanci levé mozkové hemisféry. Toto považuji za výhodu, protože hodnocení všech mimosmyslových vjemů je vždy primárně kontrolováno racionalitou. Mám tak zarytou neochotu jít při hodnocení reality cestou víry, dokud neprojdu vlastní zkušeností, která přináší na úrovni vědění skutečné poznání.

Dnešní doba totiž nabízí přístup k mnoha výzkumům prováděných v oblasti potenciálu lidského vědomí, existenci energetických polí či definice lidské duše. Způsob jejich interpretace vždy záleží na filozofickém přístupu a naší ochotě zapojovat do vnímání obě mozkové hemisféry současně.

V kurzu Síla myšlenky společně hledáme způsob, jak co nejvíc využít potenciál obou hemisfér mozku

Na tomto systému je postaven i celý kurz Síla myšlenky. Tedy jasně definovaných mantinelech mezi vírou a věděním a snaze mezi nimi hledat smysluplná propojení, která jsou prakticky uchopitelná a především použitelná.

Z důvodu faktu, že zájemci o tuto oblast vzdělávání a rozšiřování svého vědomí byli rozmístěni po celé ČR a menší část z nich se rekrutovala i ze zahraničí, zvolil jsem distanční formu. Tedy systém, jehož zahájení i ukončení bylo realizováno formou živého workshopu, zbytek měsíčního studia probíhal na on-line studijní platformě. Na kurz pak navazoval systém jednodenních workshopů, kde jsme se s účastníky zaměřovali především na práci s lidským biopolem.

Zpětná vazba od účastníků po několika letech fungování kurzu ukázala, že více než teorie je zajímá samotná praxe. Je to vcelku logické, a stávající forma kurzu toto nesplňovala na 100 procent. Byl to hlavní důvod, proč jsem Sílu myšlenky ve staré podobě v podstatě zrušil a nahradil víkendovými pobytovými semináři (http://www.kurzyatac.cz/kurzy/sila-myslenky-vikendovy-seminar).

Praxe, praxe a zase praxe. Přesně jak jste si to vyžádali

Teorii jsme výrazně omezili tak, aby byl dostatečný prostor pro praktické nácviky s hladinami vědomí a ovládání (především vlastního) biopole. Účastníci obdrží skripta, která poskytnou oporu v hledání detailů a mohou se tak plně oddat procvičování technik, které jsou uplatnitelné v praktickém životě.

Místo pořádání každého víkendového pobytu vybíráme tak, aby splňovalo podmínky především na klid a přírodu. Ideální je spojení lesa s vodou, kde oba elementy umí velmi výrazně podpořit naladění se na Schumannovu rezonanci a uceleně tak vnímat sounáležitost těla, duše a vesmíru.

Letošní turnus proběhne v kouzelném prostředí čisté přírody v srdci Vysočiny v novém penzionu Pod Drátníkem, kde nám ochotně vyjdou vstříc i specifikací stravy, na kterou mám své nároky a kde ne každé ubytovací zařízení v tomto směru vychází vstříc.

Co všechno vás v rámci inovovaného programu na víkendu čeká?

Vše je postaveno na práci s hladinami vědomí, kde se budeme učit se ladit na ty „správné“ a skrze ně pak vědomě ovlivňovat celou svoji realitu:

 • konstruktivně programovat mysl,
 • vytvářet smysluplné afirmace
 • řídit toky energií v těle a ovládat tak svoje myšlenky a z nich vznikající emoce.

Protože většinu populace zajímá možnost řešení svých zdravotních potíží, budeme určitou část akce věnovat i technikám sebeléčení skrze práci s lidským biopolem. Velmi důležitý je fakt, že tuto problematiku je naštěstí už možné vysvětlit i racionálně. Jakmile rozum pochopí, na jakých principech tyto věci fungují, přestane produkovat pochybnosti, které vždy stojí v cestě úspěšné práci s myslí.

Její fungování stojí a padá na energetických tocích ovládaných vlastní svobodnou vůlí a stačí opravdu málo k tomu, aby se naše realita začala na základě používání několika jednoduchých technik obracet žádoucím směrem.

Těším se na vás!
Martin Jelínek

Více o semináři

Jaký byl první víkendový Magický půst?

Víkendový seminář s provokativně znějícím názvem Magický půst proběhl v kouzelném prostředí mlýna Brejlov, uprostřed čisté přírody na břehu řeky Sázavy. Toto místo nebylo zvoleno náhodou. Půst je proces očisty těla i mysli vedoucí k transformaci celé bytosti. Aby toto mohlo probíhat zdárným způsobem, je potřeba mít k dispozici především správné podmínky. Klid, čistý vzduch a element vody jsou právě těmito základy, které námi zvolené prostředí splnilo.

Přijeli především nováčci

Protože akce byla realizována především na základě neodbytných žádostí ze strany zájemců o řízený půst, počítal jsem s tím, že naprostá většina přihlášených bude mít s touto technikou už nějaké vlastní zkušenosti. Poměrně velkým překvapením bylo zjištění, že silně nadpoloviční většina účastníků jsou naprostými nováčky a z důvodu různých forem obav neměli zatím odvahu si začít s půstem tykat.

Překvapení samozřejmě pozitivní, protože dokládá fakt, že o půsty zájem je, a ne zrovna malý. A současně vypovídá o obavách začátečníků, jejichž mysl je vázána strachem z neznáma:

 • zvládnu hlad?
 • nebude mi špatně?
 • není stav hypoglykemie nebezpečný?
 • zvládnu únavu?
 • jak správně pracovat s myslí?

Tyto a mnohé další otázky si kladou prakticky všichni, kdo uvažují o prvním velkém kroku do neznáma v podobě libovolně dlouhého odstranění jídla ze svojí reality.

Každý jsme jiný. I co se půstu týče

Faktem je, že půst je cesta k vnitřnímu klidu a harmonii. Tedy z tohoto principu by měl i v klidu a harmonii probíhat. V průběhu tohoto období máme skvělou možnost více orientovat pozornost na svoje myšlenky a emoce a dát prostor svému metabolismu uklidit „nepořádek“ v buňkách i mezibuněčném prostředí. Každý z nás vnímá tyto pochody na subjektivní úrovni odlišně. Například introvertně ladění jedinci nemají příliš ochotu se ukazovat kdekoli na veřejnosti a uzavírají se tak do sebe ve snaze v klidu celé období přečkat.

Půst v kolektivu má ale svoje nesporné výhody. Alespoň pro začátečníka v rámci snahy o vykročení správným směrem a bezpečné zvládnutí tohoto krátkého období. Zpětná vazba od účastníků víkendového semináře prokázala, že hlavním „trefou do černého“ byl nepřetržitý program zaměřený na energeticky zvládnutelné cvičení se základy jógy a průběžné meditace a práce s energií mysli, kterými jsme udržovali vědomí neustále aktivní.

Jak víkendový půst hodnotí sami účastníci?

Z energetického hlediska nás všechny ovládá jedno kouzelné pravidlo, které říká, že energie proudí tam, kam směřuje naše vědomá pozornost. Pokud se tedy budeme orientovat na konstruktivní věci, kterými odvedeme pozornost od některých nepříjemných projevů postění, zjistíme, že půst vlastně vůbec není nebezpečnou a sebevražednou akcí.

A takto společnou akci hodnotili i účastníci. Každý měl možnost si zvolit, zda půst budou absolvovat s konzumací čerstvě lisovaných zeleninových šťáv, bylinkových čajů nebo jen čisté vody.

Menšina, která už měla s půsty předcházející zkušenosti, potvrdila, že tato třídenní zkušenost byla vnímána pocitově mnohem pohodověji, než půst v potenciálním klidu domova. Většina z řad absolutních začátečníků byla zase překvapena tím, jak jednoduše je možné fungovat bez jídla. Někteří „aktivisté“ podnikali do okolních lesů výpravy s cílem sbírat bylinky pro přípravu čajů a zpestřit si tak informačně-energetický průběh celé akce.

Mnozí účastníci měli možnost na vlastní kůži i vědomí vyzkoušet, jak v průběhu půstu fungují energetické toky v organismu (lidské biopole), se kterými máme možnost cíleně pracovat ve svůj prospěch. Zaměřili jsme se na techniky přenosu energie do vody a v některých případech i vychutnali změnu chuti a konzistence vody.

Toto přineslo velmi důležité poznání, že v průběhu půstu se v lidském organismu otevírá jeho skrytý potenciál, který je za běžných podmínek stravování potlačován metabolismem přijímaných živin.

Velmi elegantně vystihla hodnocení celé akce jedna z účastnic:

Pane Jelínku, chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování za Váš skvělý nápad organizovat víkendový seminář o půstu. Pro mne přišel právě v ten správný čas. Poprvé jsem se touto myšlenkou začala zabývat letos při absolvování Vašeho kurzu výživového poradce a rozhodla se, že v rámci studia sama na sobě vyzkouším, co to obnáší. Nastudovala jsem si veškeré pro mne dostupné informace, včetně Vaší knihy o půstu a připadala si celkem připravená. Jakmile se objevila nabídka víkendového semináře, neváhala jsem a okamžitě se rozhodla. Teprve tam se mi ovšem otevřely oči, o čem vlastně půst je. Celý seminář vysoce přesáhl moje očekávání a program, který nás nenechal téměř vydechnout, mě absolutně pohltil, obohatil a přinesl do mého života významnou změnu. Ještě o víkendu jsem si nedokázala vše plně uvědomit, protože jsme stále nasávaly všechny informace, které se k nám hrnuly a nebyl ani tolik čas vnímat svoje pocity. Ovšem po příjezdu domů jsem se najednou cítila nesmírně vnitřně posílená, jako bych nabrala několikanásobnou vnitřní sílu, sebeúctu a klid a vyrovnání. Tento pocit ve mně stále ještě přetrvává, stále jsem naladěná na tuto vlnu a snažím se jí každý den podpořit všemi metodami, se kterými jsme se během víkendu seznámili. Je ovšem mnohem těžší meditace absolvovat sám, bez vedení tak příjemných a zkušených lektorů, jakým jste Vy i obě asistentky, které byly opravdu úžasné. Půst absolvuji osmý den dál, absolutně bez jakýchkoli i sebemenších zádrhelů, až mě to samotnou překvapuje a určitě budu v tomto duchu pokračovat dál a není to můj poslední půst. Takže ještě jednou opravdu veliké poděkování a hluboký respekt ke všemu co děláte. Protože být poradcem v oblasti výživy může být dnes každý, kdo bude chtít, ne každý bude samozřejmě opravdu dobrý. Ale cesta vzdělávání druhých, kterou jste zvolil, je úžasné poslání a my všichni, kteří se u Vás vzděláváme, se budeme těšit na další spolupráci a další přínosné oblasti, kterými nás provedete.
S poděkováním Iveta Vartová.

Děkuji také kolegům. Bez nich by akce byla poloviční

Velkou pomocí v rámci probíhajícího programu celé akce byly i moje kolegyně Věra Stádníková a Hanka Dlubalová, které mají s dlouhodobými půsty svoje zkušenosti a z pozice lektorek jógy a práce s energiemi doplňovaly program a vedly tak zájemce cestou poznání v těch klíčových oblastech, na které bychom v tomto kouzelném období měli svoji pozornost vždy zaměřovat nejvíce.

Tímto bych rád poděkoval všem účastníkům Magického půstu za odvahu i entusiasmus, kterými se navzájem obohacovali a podporovali svoje okolí. Bylo mi velkou ctí setrvávat v přítomnosti bytí celého kolektivu a vnímat úžasnou atmosféru, která zde byla vytvořena.

Chcete se dozvědět více o kurzu Magický půst?

Těším se na další turnus.
Martin Jelínek

Magický půst

Touha a potřeba očišťovat tělo i mysl (nejen) v jarním období je v lidech přirozeně zakotvená už dlouhá staletí. Za tímto účelem se používají různé techniky, které v naprosté většině případů mají přímou souvislost se stravováním. Nejčastěji je to omezování masa a většiny živočišných produktů se současným zvyšováním přísunu vlákniny v podobě různých druhů zeleniny. Realizovat takovou změnu není nic náročného, zvládne ji bez problému každý.

Detoxikace ale až tak jednoduchá není. Lidská bytost je součtem velmi složitých metabolických dějů, které jsou vzájemně propojeny s „tajemným“ fungováním mysli. Obě dvě složky našeho bytí je potřeba respektovat stejnou měrou a věnovat jim při detoxikačních technikách patřičnou pozornost.

U metabolismu, tedy úrovni fungování fyzického těla, v dnešní době už víme, do jaké míry jej ovlivňuje kvalita stravování. Pokud vznikne více či méně důvodné podezření, že některé části těla nefungují, jak mají, nabízí se různé možnosti úpravy stravování. Dle jejich rozsahu pak buď tělu odlehčíme, nebo naopak aktivitu některých jeho částí posílíme.

U mysli to ale tak jednoduché není. Stejně jako fyzické tělo, i mysl si ukládá do zásoby některé produkty naší činnosti. Bohužel ale podvědomá část mysli je nevyzpytatelný vesmír, v níž platí specifická a v mnoha případech tajemstvím opředená pravidla. Faktem je, že pochody v mysli přímým způsobem ovlivňují metabolické děje v každé buňce fyzického těla. Každá dávka emočního stresu tak ovládá antioxidační kapacitu organismu, hormonální regulaci, funkce imunitního systému…svým způsobem je možné říct, že intoxikace těla je v převážné většině případů řízena tím, jak myslíme a jaké emoce produkujeme.

Toto vše je normální a přirozené, tedy součástí každodenního života. Není možné se tomu vyhnout. Na stranu druhou, aby to neznělo příliš depresívně, je možné provádět očistu těla i mysli současně a navíc komplexně. Už po dlouhá tisíciletí jsou známy techniky označované kouzelným slovíčkem „půst“, které toto umí.

Půst tedy není žádnou převratnou novinkou. Přesto se většina zájemců o jeho zařazení do svého života trápí s neustále stejnými problémy:

 • je lepší půst pouze s konzumací čisté vody nebo se šťávami ze zeleniny a ovoce?
 • co když nezvládnu pocity hladu?
 • jak dlouho si můžu dovolit postit?
 • neumřu hladem?
 • jak zvládat půst s různými zdravotními problémy?
 • co dělat, když se v půstu objeví nějaké zdravotní komplikace?

V těchto směrech je půst zajímavým fenoménem: Funguje jako vstupní brána k očistě těla i mysli, která je postavená na individualitě každého z nás. Půst je tedy soukromá, interní věc, v rámci kterého si každý řeší svoje bolístky sám. Toto přináší nová poznání, která nás posouvají vpřed v oblasti fungování fyzického těla i nehmotné mysli. Probíhá očista obou těchto částí lidské bytosti, a s ní přichází i posun vpřed v jejich vývoji. Toto je velká neznámá, které se začátečníci nejvíce obávají a zbytečně často se tak svého snu o půstu vzdávají.

Z těchto důvodů se vyplácí vzájemné sdílení zkušeností a současně vedení ze strany zkušenějších, kteří za sebou delší půsty už mají a jsou schopni být především psychickou podporou.

A to je principem celého víkendového semináře Magický půst.

Každý jeho účastník si sám zvolí, zda chce absolvovat necelý třídenní půst pouze s konzumací čisté vody, či zařadí i bylinkové čaje nebo z důvodu potřeby přísunu energie zvolí čerstvě lisované zeleninové a ovocné šťávy. Všechny tyto možnosti budou na zájemce této akce čekat společně s týmem organizátorů v kouzelném prostředí mlýnu Brejlov na břehu Sázavy.
Na první pohled se půst tváří jako nudné období, při kterém se jeho aktér snaží „přežít“ období hladu a netrpělivě čeká na první sousto vysněného jídla. Podstata půstu leží ale úplně v jiné dimenzi. Jedná se o dynamický a progresívní proces, při kterém je potřeba aktivně pracovat s myslí i tělem. K tomu existuje spousta zajímavých technik na úrovni vědomého dýchání, programování mysli, sebereflexe i fyzického cvičení podporujícího metabolickou očistu.

Cením si toho, že o půst v této podobě je zájem jak ze strany účastníků akce, tak i lektorů s bohatou praxí, kteří podpoří moji snahu vést všechny „poustevníky“ tím správným směrem.

Budu se těšit na setkání!
Martin Jelínek

Více o Magickém půstu

Čím jsme v kurzech prošli a co máme před sebou

Filozofie firmy ATAC se nemění od doby jejího založení. Vždy jsem žil s utkvělou představou poskytovat vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, primárně zaměřené na výživu. I přesto, že jsem v daleké minulosti prošel martýriem vrcholového sportu, který poměrně kvalitně zformoval moje nahlížení na fungování lidského těla i mysli z pozice fyzické a mentální zátěže a vlivu stravy, moje pozornost se celou profesní kariéru orientovala na stravování.

Jsem si plně vědom faktu, že lidská bytost je zastoupena fyzickým tělem a duší. Od toho se odvíjí i celá filozofie něčeho, co máme ve zvyku v naší společnosti označovat jako zdravý životní styl. Psychosomatika učí, že duše je nositelem vědomí, které produkuje mysl. V jejím prostoru zpracováváme myšlenky a vznikají emoce. Tato mysl (její vědomá i nevědomá část) ovládá chování jednotlivých fyzických buněk našeho těla. Obě entity – mysl i fyzické tělo – potřebují ke svojí existenci energii, je potřeba je tedy živit. Každá část naší bytosti bere tuto energii z různých zdrojů, oba systémy se samozřejmě vzájemně prolínají. Zjednodušeně řečeno je možné tvrdit, že způsobem myšlení, který dává základ vzniku emocím ovládajícím chování těla i mysli, a stravováním, vnášíme do těla i mysli informace a energii. V něm jsou zpracovávány na základě určitých zákonitostí, se kterými je naštěstí možné vědomě pracovat a řídit tak chování těla i mysli žádoucím směrem.

Na této jednoduché filozofii, která vychází nejen z pozorování chodu přírody a vědomého poznání, ale potvrzuje ji moderní věda i různé filozofie (ájurvéda, makrobiotika, tradiční čínská medicína), jsou založeny naše kurzy a školení.

Prvním kurzem vůbec, který spatřil světlo světa už před osmi lety, byl intenzívní půlrok s názvem „Poradce pro výživu a suplementaci“. Nejenomže se stal tento kurz stálicí naší nabídky, ale v průběhu času a postupných jeho úprav, kdy jsem se snažil co nejjednodušší formou propojit informace moderní vědy s prvky filozofií východu do uceleného (holistického) pohledu, jej začalo navštěvovat stále více zájemců. Ruku na srdce – ne každý má odvahu investovat půl roku svého života do prakticky každodenního systému studia. Praxe (tedy názory absolventů) ale ukazuje po celou dobu existence kurzu, že nemalou měrou mění životy studujících ve smyslu přístupu ke svému stravování i zdraví. A to je fakt, který dává nemalý smysl snažit se kurz zvelebovat a vylepšovat.

S rostoucím počtem dotazů ze strany zahraničních zájemců o studium jsem se proto v roce 2013 odhodlal ke kroku, kterému jsem se celá léta bránil jako čert kříži – rozšířit distanční formu studia, jehož součástí jsou i živá školení, o plnohodnotnou on-line formu.
Věřte mi, že jsem skutečně nechtěl, protože jsem si plně vědom nenahraditelnosti živého kontaktu s lektorem v rámci jakéhokoli studia. Doba je ale neúprosná, zájem lidí o smysluplné informace týkající se stravování nekompromisní. Tomuto nátlaku jsem podlehl, živé přednášky byly nahrazeny předtočeným videozáznamem a od prvního okamžiku spuštění on-line verze se celkový počet studentů Poradce pro výživu jenom v roce 2013 zdvojnásobil.

V loňském roce prošel celý kurz (distanční i on-line verze) zatím nejrozsáhlejší úpravou v celé jeho historii. Pravidelná komunikace se studenty v posledních letech přinesla obrovské množství zpětných vazeb, na základě kterých jsem kurz obohatil o další témata (objem informací vzrostl přibližně o 25%). Byly upraveny a rozšířeny cvičné testy a především do distanční verze zařazena desková hra, na které se studující učí vytvářet jídelníčky pro konkrétní situace.

Tento balíček změn přinesl loni naprosto úžasnou reakci v podobě zvýšení počtu studentů o více než dvojnásobek ve srovnání s rokem 2013.
V tomto případě se filozofie postavená na učení J.A.Komenského „Škola hrou“, kterou jsme si na firmě vzali za vlastní, skutečně vyplácí. Myšlenkové mapy, cvičné testy, desková hra – všechny tyto atributy vytváří komplex, který usnadňuje práci s učivem, jehož objem v žádném případě není malý.

Poradce pro výživu a suplementaci“ je základem, který dal vznik dalším kurzům. Měsíční kurz „Výživa ve sportu“, který vypisujeme dvakrát do roka, se stal neodmyslitelnou stálicí, kterou navštěvují sportovci i trenéři různých odvětví. Stejně jako specifikum s názvem „Síla myšlenky“, který jsme po třech letech definitivně převedli do víkendových pobytových seminářů. I tady reakce účastníků předstihly naše očekávání. Oba pobytové víkendy se okamžitě zaplnily a touto cestou bych ještě jednou rád poděkoval všem jeho účastníkům za bezkonkurenční atmosféru, kterou uprostřed krásné přírody vytvořili.

Zpětná vazba od některých studentů kurzu „Výživa ve sportu“, pro něž bylo celoměsíční snažení příliš odborné, dala základ „hříšné“ myšlence. A to konkrétně realizovat kurz, který osloví podstatně širší spektrum zájemců, jejichž cílem není trhat světové rekordy v různých disciplínách, ale pouze sportovat pro zdraví. Tedy cítit se dobře a vypadat ještě lépe. V tomto směru jsem si tedy „vyhrnul“ rukávy a rozhodl se odkrýt nemalou část svého soukromí v podobě experimentu „Cesta za vysněnou postavou“.

Investoval jsem do něj celé dvouměsíční letní prázdniny, kdy jsem se na vlastním příkladu snažil ukázat, že je možné za poměrně krátkou dobu zlepšit vlastní postavu plánovaným směrem a současně i zlepšit zdraví. Pravidelné reportáže ze světa tréninku, stravy a rekapitulaci výsledků v podobě focení, měření, vážení i krevních analýz najdete zde. Přiznám se, že jedním z důvodů této „exhibice“ byl fakt, že bytostně nesnáším lidi, kteří učí něco, co sami neumí (tedy nejdou vlastním příkladem). Na tomto principu jsem postavil i filozofii nové poradny, kterou jsem otevřel v Ostravě začátkem prosince. Na našem trhu se pohybuje řádově tisíce jedinců, kteří se pyšní statusem Poradce pro výživu, jen velmi malý zlomek procenta z nich ale jde vlastním příkladem. Je to ostuda, se kterou bychom vůbec neměli přicházet do kontaktu…

Každopádně experiment „Cesta za vysněnou postavou“ se vydařil a dal vznik stejnojmennému jednoměsíčnímu kurzu. Kapacita prvního turnusu v září byla naplněna v průběhu několika dní. Snaha tedy nebyla marná a já se těším, že se v budoucnu budu potkávat s jeho absolventy, kteří se budou pyšnit skutečně chvályhodnými výsledky.

Další novinkou loňského roku byly pobytové víkendové semináře s tématikou detoxikace s názvem „Detoxikační víkend s M. Jelínkem“. Jejich program byl postaven na prolínání teorie v oblasti detoxikace těla i mysli s praktickým nácvikem některých klíčových technik v oblasti práce s myslí. Reakce absolventů tohoto pobytového kurzu potěšili především ve zjištění, že meditační techniky, které jsme se na kurzu učili, jsou skutečně aplikovatelné do každodenní praxe všedního života.

Po dlouhém rozvažování jsem se rozhodl oprášit několik let starý projekt Recepty pro zdraví, tentokrát ale se záměrem živých webinářů, kde se zabýváme tématy, které aktuálně přihlášené účastníky zajímají. Několik testovacích dílů přineslo zpětné vazby, na základě kterých celý diskuzně-vzdělávací projekt budeme ještě vylepšovat.

Trefou do černého byla realizace myšlenky propojit tvorbu zdravých receptů s podrobným popisem jejich charakterových vlastností. Projekt „Škola zdravého vaření“ spuštěný v prosinci 2013 zaznamenal obrovský ohlas, každý den se jimi inspirují tisíce lidí. V listopadu loňského roku celý web prošel důležitou změnou – navázal jsem spolupráci s moderátorkou České televize Evou Šimčíkovou, která je velkým nadšencem do zdravého vaření. Toto rozhodnutí se ihned ukázalo jako velmi šťastné, protože její recepty mají mnohem vyšší sledovanost, než tomu bylo po celý předcházející rok.

Z důvodu zavádění těchto hektických změn po celý rok bohužel už nezbyl čas na organizaci jednodenních seminářů, které jsme v minulých létech pravidelně pořádali (Tajemství biologického věku, Jak vyléčit cukrovku, Co nevíte o mléce, Výživa při zhoubných onemocněních, Pravda o hubnutí…). Toto ale napravíme v roce letošním, kde hned první novinkou bude školení „Jak se zbavit závislosti na sladkém“, které proběhne v Praze i Ostravě v druhé polovině února.

Jaké další novinky nás pro letošní rok čekají?

Nerad slibuji nesplnitelné, ale:
Začnu opět od toho nejdůležitějšího – kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“. Aktuálně pracujeme na vytvoření deskové hry v elektronické verzi. V budoucích týdnech ji dostanou v této podobě k dispozici studenti on-line kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci. Dlouho očekávaný krok ke zvýšení kvality kurzu tak bude naplněn.

Protože se navíc ozývá stále více zájemců o koupi této pomůcky pro domácí účely, připravujeme do výroby deskovou hru Poradce pro výživu i pro veřejnost.

V oblasti pobytových víkendových seminářů už nebudeme opakovat „Detoxikační víkendy“, místo nich se objeví nová akce s názvem „Magický půst“. Její obsah bude navazovat na loňské „Detoxikační víkendy“. Zájemci se mohou těšit nejen na teorii, ale i praktickou realizaci půstu. Volit budou z možností čisté vody, bylinkových čajů nebo čerstvě lisovaných ovocnozeleninových šťáv.

Loni se mi z důvodu časově náročných změn ve struktuře školení a kurzů nepodařilo vydat žádnou knihu. Pravidelně dodržovaná série v podobě jedné publikované knihy ročně tak byla přerušena, letos vše napravím a deficit srovnám. Těšit se můžete na další zajímavá témata ze sféry racionálního stravování, nic konkrétnějšího z důvodu zvyšování úrovně napnelismu zatím neprozradím.

I ve Škole zdravého vaření se připravují nemalé změny. Chystáme s Evou nový pořad o vaření, web obohatíme o minikurz zdravého vaření.

Trend zvýšeného zájmu o studium v oblasti stravy a zdraví běží a je stále intenzívnější. Rád bych tímto poděkoval všem, kteří projevili zájem o studium v našich kurzech. Je proto mojí velkou výzvou udržet systém změn, který jsem nastartoval loni. S rostoucí návštěvností kurzů roste i náročnost některých studujících, díky jejich zpětným vazbám máme možnost se neustále posouvat vpřed.

Těším se na shledanou nejen v tomto roce
Martin Jelínek

Zdravé a chutné Vánoce na talíři. Co radí Martin Jelínek?

Říká se, že Vánoce jsou svátky klidu a míru. Jinak řečeno se snažíme v tomto období navnadit atmosféru harmonie. Pohled na uspěchané a ustarané obličeje lidí šílících uprostřed předvánočních nákupů ale říká něco jiného. Podobný obrázek nabídne i pozorování snahy dodržovat stravovací režim řízený tradicemi několika posledních desetiletí.

Výživový specialista vidí (na vánoční stravě) hlavně to horší

Oči člověka specializujícího se na výživu uvidí hodně tuků v podobě smažených kaprů a ještě více jednoduchých cukrů pocházejících z vánočního cukroví. Toto konformní jednání má samozřejmě následky, které se viditelně a u mnohých i bolestně objeví na tukových polštářích těl strávníků.

Stačí dodržet pár nenásilných pravidel

I přes toto všechno je možné prožít Vánoce ve zdravém duchu. Stačí k tomu dodržovat několik málo jednoduchých pravidel. Mnozí si teď řeknou – dodržovat pravidla i o Vánocích? Chceme mít přece konečně klid a užívat si volnosti.

Naprosto souhlasím. Celý rok jedeme v nastavených kolejích, ne každý s radostí a nadšením. Máme tedy právo „vypnout“. I tak jsem ale přesvědčen, že vypnout v oblasti stravování můžeme rozumným způsobem. Jednoduše tak, že pravidla, která bychom měli dodržovat, nebudeme považovat za pravidla, ale součást procesu nadšení z toho, že Vánoce mohou být současně zdravé i chutné.

Největším nebezpečím nejsou cukry, ale tuky…

Největším nebezpečím v průběhu celých Vánoc ve stravování nejsou kupodivu cukry, ale tuky. Ty jsou koncentrovaným zdrojem energie, v průběhu jídla se nepodílí na pocitu zasycení, takže velmi často tak ztrácíme kontrolu nad jejich přijatým množstvím. A navíc o jejich zastoupení ve vánočním cukroví většinou nemáme ani potuchy. Cukroví tak jíme v duchu přísloví „Co oči nevidí, srdce nebolí“.

Ihned v závěsu za tuky na nás číhá úskalí cukrů. Většinou jednoduchých, tedy s vysokým glykemickým indexem. Najdeme je nejvíce v cukroví a džusech.

… a lenošení!

Třetí výzvu nenajdeme ve stravování, ale kupodivu v nedostatku pohybu. Kombinace přebytku cukrů a tuků při současném omezení pohybové aktivity dává v této matematické rovnici jasný energetický výsledek – nárůst tělesné hmotnosti na místech, kde se nám to líbí nejméně.

Tipy na zdravé vánoční mlsání

Snadno se řekne, dobře se čte…ale jak to všechno uvést do praxe? Zkušenosti z praxe ukazují, že bude rozumné se dívat na období Vánoc realistickýma očima. Dávat si silná předsevzetí, která stejně nespatří světlo světa, je naprosto zbytečné. Jsou svátky klidu, pojďme se raději zaměřit na mlsání, jehož výsledek můžeme mít pod většinovou kontrolou.
Možností není vůbec málo: Například švestky s mandlovým překvapením nebo vánoční kokosky skrývají moře provokativních chutí, u kterých známe nutriční parametry a současně víme, kam nás jejich konzumace dovede.

Alespoň v mojí realitě to bude cesta ke klidu a harmonii. Nechť je tomu tak i u vás!

Krásné Vánoce přeje Martin Jelínek

Nový projekt, nová výzva. Otevíráme první pobočku Poradce pro výživu!

Máte rádi velké výzvy a cíle? Já ano. Za jedním jsem se vydal v polovině listopadu – v Ostravě jsme s kolegyněmi Martinou Siudovou a Zuzanou Hajdukovou pod názvem Poradce pro výživu otevřeli první pobočku sítě poraden pro zdravou výživu.

Proč nás navštívit ještě v prosinci?

Prosinec v Poradně = 3-6 měsíců poradenství pro vás zdarma a já osobně u vstupní konzultace.

 • Objednejte se na Individuální konzultaci v ceně 2 900 Kč a získáte výživové poradenství na 3 měsíce zdarma. Ušetříte 2 000 Kč.
 • Zvolte libovolný další program na 3 nebo 6 měsíců a dalších 3 nebo 6 měsíců vedení poradenství dostanete navíc.

U všech programů, které v prosinci objednáte a uhradíte, se setkáme osobně – u vstupní konzultace budeme s Martinou nebo Zuzanou společně.

Chcete některý z programů pořídit jako dárek? Objednejte, zaplaťte do 15. prosince a my vám pošlete dárkový poukaz se jménem obdarovaného.

Otázky a odpovědi:

 • První pobočku máte v Ostravě. Znamená to, že pokud nejsem z regionu, nemá pro mě vaše nabídka význam?
  Nikoli. Pro ty, kdo to k nám mají daleko, jsme připravili konzultace elektronickou cestou – po Skype (hovor či videohovor).
 • Kdo mě povede? A kdo garantuje odbornost poskytovaných služeb?
  V poradnách pracují absolventi mého kurzu Poradce pro výživu, navíc s několikaletou praxí, odborným garantem jsem já sám.
 • Komu návštěvu poradny doporučujete?
  Každému, kdo chce správnou stravou změnit sám sebe – potřebuje zhubnout přebytečné kilogramy nebo naopak nabrat svalovou hmotu, trápí ho civilizační onemocnění jako je například cukrovka a jiné. Jeden z programů je věnovaný aktivním sportovcům, myslíme na vegetariány i vegany.

Přijďte, moc se na vás s Martinou a Zuzanou těšíme!
Váš Martin Jelínek

Přejít na stránky poradny Poradce pro výživu

Pro samé stromy nevidíme les (ukázková lekce on-line verze kurzu Poradce pro výživu)

Co všechno se naučím? Jak vypadají jednotlivé lekce? Přibližně týden až dva před začátkem každého turnusu on-line verze kurzu Poradce pro výživu se množství podobných otázek oproti normálu znásobí. A protože „exempla trahunt“, příklady táhnou, připravil jsem pro vás stručný náhled do jedné z výukových lekcí. Vybral jsem tu o antioxidantech. Jako všechny lekce se skládá z teoretického úvodu, praktických tipů, pojmů k zapamatování a myšlenkové mapy, která probranou nauku dává do souvislostí. Než si ale ukázkovou lekci projdete, věnujte pozornost také dalším řádkům tohoto článku. Uvedou vás do celkového kontextu výuky.

Je v přirozenosti člověka neustále objevovat a hledat nové možnosti. Díky tomu se jako společnost posunujeme neustále vpřed, byť se mnohým může zdát, že velmi pomalu a neefektivně. Tato Přírodou naprogramovaná tendence neustále se vyvíjet vede k jednomu zajímavému fenoménu:

Jít stále více a více hlouběji do podstaty problému, na který se zaměřujeme.

I přes radost z nových objevů toto přináší jedno velké úskalí v podobě ztrácení se v prostoru, který vytváříme svými myšlenkami. Prakticky každý z nás je nucen se „poprat“ s tím, aby každou nově získanou informaci zařadil do správného kontextu a dokázal ji tak plnohodnotně využít. Toto platí i v oblasti výživy, která je v posledních letech středem pozornosti stále většího počtu lidí. Dnes o ní víme téměř vše. Alespoň ve smyslu, kdy máme analyzovánu každou potravinu a umíme spočítat, kolik a jakých živin obsahuje, jaké množství energie zastupuje, jak se chová při trávení, známe hodnotu glykemického indexu i nálože…

Ruku na srdce – stačí to? Nebo právě naopak – není to příliš mnoho informací, které nám znemožňují vytvořit si ucelený pohled na to, jak máme jíst?
Na pomoc nám umí přispěchat různé analytické metody, které pomohou nahlédnout pod pokličku tajemství metabolických dějů, na základě kterých dosazujeme do jídelníčku konkrétní potraviny. Vůbec nám přitom nevadí, že si ve výsledných doporučeních o způsobu stravování zoufale odporují.

Máme skutečně „úžasnou“ schopnost vyhýbat se ucelenému pohledu na jakoukoli věc či situaci. Na výživu bychom se měli snažit nahlížet obzvlášť holisticky, protože přímým způsobem ovlivňuje lidské zdraví. Jeden z typických příkladů rozdílu mezi jednosměrným uvažováním, které s sebou nese určitá rizika, a komplexním pohledem na věc, jsou neustále diskutované antioxidanty.

Touto oblastí se podrobně zabýváme v půlročním kurzu „Poradce pro výživu“, který je ve svém principu zaměřen na holistický přístup k výživě. Jeho součástí je samozřejmě i problematika antioxidantů z různých úhlů pohledu, více si můžete přečíst v jedné z lekcí tohoto kurzu:

Prohlédněte si ukázkovou lekci.

Naučit se uvažovat holisticky je jednoduché, vyžaduje pouze vlastní snahu a čas. Výsledek – samozřejmě používaný v reálné praxi – ale vždy stojí za to. Rozhoduje totiž o tom, jakou cestou se naše zdraví bude v dlouhodobé perspektivě ubírat.

Hezký den přeje Mgr. Martin Jelínek

Význam bílkovin v životě člověka

Bílkoviny jsou základní stavební složkou našeho těla. Plní svoje specifické úkoly v organismu stejně jako ostatní živiny. Při snaze jakýmkoli způsobem manipulovat s jejich množstvím v každodenní stravě či samotnou jejich kvalitou dochází vždy k různým reakcím. Protože patří mezi nejsložitější živiny vůbec, je logické, že názory na jejich používání se výrazně liší.

Zjednodušený úhel pohledu nabídne několik základních možností práce s bílkovinami:

Pokud jich konzumujeme příliš málo vůči aktuálním i dlouhodobým požadavkům těla, dochází ke stavům katabolismu, což se negativně projeví na našem zdraví. Například formou úbytku svalové tkáně, nárůstem tukových zásob, poškození kloubní a chrupavčité tkáně, tvorbou vrásek…

Jakmile jejich příjem bude vyšší, než tělo ve skutečnosti potřebuje, dochází sice ke stavu anabolismu neboli jejich zabudování do cílových tkání a struktur, ale přebytku se zbavuje. A toto přináší problémy na úrovni přetížení jater a ledvin, zvýšeného energetického výdeje nebo posunu acidobazické rovnováhy nežádoucím směrem.

Jinak řečeno se bavíme o situacích, na které můžeme nazírat jako na dvě strany jedné mince. Cílem každého člověka by měla být především snaha o dosažení rovnováhy. Přiznejme si, že to sice zní krásně a jednoduše, v praxi to už ale tak snadné nebývá. Do hry vstupuje navíc faktor volby zdrojů bílkovin – tedy rostlinných a živočišných, navíc i jednotliví zástupci obou kategorií mají svoje specifika. Takže kromě rozhodování se, jakou bílkovinu použijeme, musíme kalkulovat i s tím, v jakém jejich množství a svým způsobem i v jakých poměrech (mezi rostlinnými a živočišnými).

Není se tedy co divit, že naprostá většina lidí snažících se jakýmkoli způsobem konstruktivně přistupovat ke svému zdraví především v oblasti stravování ve světě bílkovin naprosto „plave“. Můj prázdninový experiment „Cesta za vysněnou postavou“ byl mimo jiné postaven na správném know-how v oblasti příjmu bílkovin – jak jejich celkového množství, tak i správných kombinacích zajišťujících jejich výslednou kvalitu. Veganská strava je v očích odborné veřejnosti v souvislosti se zajištěním bílkovin vedoucích k podpoře anabolizujících pochodů (tedy podporujících růst svalové tkáně) považována za nejkomplikovanější. Specialisté na tuto oblast tvrdí, že v těchto případech je nutné konzumovat doslova obrovské množství stravy s obsahem bílkovin, jedině toto povede k podpoře růstu svalového objemu. Na experimentu jsem si dokázal, že se jedná pouze o plané teoretické řeči akademiků, kteří k reálné praxi nikdy „nepřičichli“ jinak, než skrze výpočty a nekomplexní experimenty na jiných lidech.

Každý skutek by měl být po zásluze potrestán – v našem případě musím poděkovat za pozvání do živého vysílání pořadu Sama doma na ČT1, kde celotýdenním tématem byly právě bílkoviny. I přesto, že nebylo možné v jednotlivých vstupech říci vše důležité, je chvályhodné, že se těmto oblastem věnují i takové pořady. Zájem ze strany diváků byl nadstandardní především ze strany e-mailových dotazů. Tímto se omlouvám všem, k jejichž odpovědím jsem se neměl možnost z časových důvodů vůbec dostat.

Určitě se ale nejedná o jedinou příležitost, jak doplnit mezery ve vzdělání. Bílkovinám se budeme velmi intenzivně věnovat i v novém kurzu „Cesta za vysněnou postavou“. Samozřejmě v dostatečně srozumitelném rozsahu, který pochopí každý člověk bez rozdílu vzdělání.

Cesta za vysněnou postavou

V okamžiku, kdy mě osvítila myšlenka v podobě realizace experimentu, ve kterém se budu snažit pouze pomocí veganské stravy a bez suplementů zkvalitnit postavu ve všech směrech se současným zlepšením zdravotního stavu, vůbec jsem netušil, jak moc velký ohlas toto vyvolá. Moje původní představa šla jasným směrem v podobě egoistického změření na sebe samotného. Po krátkém váhání jsem tuto ideu rozšířil o průběžné sdílení jednotlivých postřehů i zkušeností.

Teprve na základě četných žádostí o další informace a především individuální rady, jak postupovat v případech, kdy jíme maso, jaké vhodné doplňky stravy užívat či která konkrétní pohybová aktivita je vhodnější, jsem si uvědomil, že můj experiment vzbudil zájem, ale nemá schopnost vyjít vstříc úplně všem.

Od tohoto zjištění byl malý krůček k rozhodnutí realizovat kurz na stejné téma. Přiznám se, že jeho příprava byla mnohem náročnější, než celá prázdninová akce. Nejvíce času zabralo přijít na systém, jak v jednom kurzu, tedy omezeném čase a především anonymním způsobem bez přímého kontaktu předat zájemcům systém, pomocí kterého budou schopni vykročit na vlastní cestu k vysněné postavě.

Tedy:

 • Určit základní metabolické pochody svého těla, od kterých se odvíjí i nastavení správného způsobu stravování.
 • Vybrat si pohybovou aktivitu, která nejlépe umožní zformovat postavu.
 • Umět pracovat s emocemi, které v nestřeženém okamžiku dokáží skrze zvrácené chutě na sladké, tučné a slané pokazit vlastní snažení.
 • Zvolit způsob stravování, který vyhovuje po chuťové i metabolické stránce. Někdo bude preferovat režim s masem, jiný vegetariánský či veganský postup, mnozí budou řešit dilema, které doplňky jim pomohou na cestě k cíli.
 • Zvládnout relevantně zhodnotit, jakého cíle je možné skutečně bez zbytečného „znásilňování“ svého těla dosáhnout. Ne každému byl do vínku dán somatotyp manekýny, modela či „Arnoldův design“.

Jaký bude výsledek poté, co absolvujeme celý měsíční kurz?

Především ten, že každý jeho účastník dostane do ruky návod, jak postupovat doslova krok za krokem, aby dosáhl vytouženého cíle.

Zkusme se na to podívat z opačného úhlu pohledu. Tj. co nezískáme absolvování kurzu: Určitě to nebude návod ani slib, že celou cestu k vysněné postavě za nás vyšlape někdo jiný. Je to pochopitelně z toho důvodu, že naše postava i zdraví jsou pouze a jenom naše. Není možné je nikomu půjčit ani bez následku ignorovat.

Kurz poskytne všem jeho účastníkům jednu klíčovou garanci – předá systém, který funguje bez výjimky. Každý tak bude schopen udělat krok správným směrem a nastartovat pochody vedoucí k jeho vlastní vysněné postavě, ať už je jakákoli.

Výživové poradenství v praxi

Počet poradců i „poradců“ ve výživě neustále roste. Je to logické, dnešní doba tomu napomáhá, proč tedy nedržet krok s trendem ovlivňujícím nejen západní svět. Je samozřejmě silně pozitivní, že roste vzdělanost populace v oblasti zdravého životního stylu. Žijeme v informačním věku, který nabízí okamžitou dostupnost jakýchkoli informací.

S tím ale roste problém se dobře orientovat v jejich narůstajícím objemu a ujasnit si, které mají pro aktuální či dlouhodobé použití větší nebo menší význam. Řečeno jinak – málokdo je schopen se srovnat s faktem, že ne každá informace týkající se našeho zdraví je stejně plnohodnotná pro moji individualitu jako pro potřeby mého souseda.

I ve výživě platí – v jednoduchosti je síla

Jedna z nejobtížnějších věcí, se kterými jsme v každodenní realitě konfrontováni, je vnímat a následně prezentovat věci co nejjednodušeji. Tedy tak, aby byly dobře uchopitelné pro vnímání většiny lidí a použitelné pro co nejširší spektrum situací. Platí to v každém oboru bez výjimky. V oblasti stravování na nás útočí různé teorie, z nichž si naprostá většina protiřečí, a neustále prezentované nové objevy, které ve výsledku fungují jako „katalyzátor rostoucího zmatku“. Zajímavé na nich je, že obecně fungují, smutné už to, že při snaze je aplikovat na individuální potřeby jedince selhávají.

Už dlouhá léta s absolventy kurzů řeším stále stejné problémy – jak nastavit jídelníček tak, aby odpovídal potřebám konkrétní individuality. Je to prostě pořád stejné – člověk se naučí základní pravidla a poučky a s touto informační výbavou se rozhodne vkročit do velkého světa praxe, která se zdaleka netváří tak jednoduše, jako našprtané definice. V tom okamžiku vzniká zmatek, se kterým si ne každý umí poradit.

Nová školení pro studenty Poradce pro výživu vás naučí ještě více praxe

Rozhodl jsem se proto pro absolventy kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ realizovat novou sérii školení, ve kterých se zaměříme především na praktickou stránku stravování – ať už ve sféře komerčního poradenství či pro vlastní potřeby. Řeč je o seminářích, na kterých se podíváme praxi do očí a budeme řešit konkrétní situace na konkrétních lidech. Navíc tak, aby byly pochopitelné pro každého, kdo se pyšní základním vzděláním v tomto oboru, což absolvování půlročního kurzu tuto podmínku splňuje víc než dost.

Na těchto akcích se nebudeme skrývat za žádnou teorií, ale budeme hledat výsledné řešení. A to se nejlépe realizuje tak, že vezmeme konkrétního člověka a s ním budeme řešit konkrétní situaci. Účastníky tak čeká nabitý program, ve kterém kromě shrnutí skutečně jednoduchých a transparentních pravidel, kterými si „vydláždíme“ cestu k cíli, budeme realizovat skutečnou praxi. Tedy vypracování režimu stravování na reálném (živém 🙂 jedinci. Na těchto čtyřhodinových setkáních bude dostatek prostoru pro řešení toho, co účastníky bude zajímat.

Více informací o semináři